Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Nederlandse en Vlaamse architecten gaan met elkaar in gesprek over hoe de ogenschijnlijke radicaliteit van hun architectuur een genuanceerde poëtische kwaliteit kan opleveren. Met Goes & Berry (BE), Olivier Goethals (BE), Freek Persyn (51N4E) (BE), Lara Schrijver (Universiteit van Antwerpen) (NL) en Studio Donna van Milligen Bielke (NL).

Terwijl de Nederlandse architectuur met Superdutch internationaal in de belangstelling stond, werd het beeld van de Vlaamse architectuur lange tijd vooral getypeerd als ‘lelijk’ en ‘rommelig’. De laatste jaren voert echter een ander, meer poëtisch beeld de boventoon in Vlaanderen en is er een groep Nederlandse architecten die affiniteit toont met deze stijl en werkwijze. Zij delen een bijzondere aandacht voor compositie, ritme en materialiteit hetgeen hun werk een afgewogen kwaliteit verleent. Op deze avond onderzoeken we deze toenadering die verrassend is gezien de culturele, ruimtelijke en architectuurhistorische verschillen.

Deze dialoog tussen Nederland en Vlaanderen is de eerste in een internationale reeks georganiseerd door Het Nieuwe Instituut. Elk gesprek stelt een thema centraal: ‘Grenzeloos Maatwerk' (27 oktober Rotterdam), ‘Radicaliteit & Poëzie' (november Frankfurt), ‘Compositie & Materiaal' (24 november Antwerpen), en ‘Aanleiding & Plek' (8 December Frankfurt). Aanleiding vormt de tentoonstelling Maatwerk – Massarbeit in het Deutsches Architekturmuseum (7 oktober – 12 februari 2017). Het Nieuwe Instituut ondersteunt deze tentoonstelling met bruiklenen uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

De reeks dialogen wordt geïnitieerd en mogelijk gemaakt door het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur van Het Nieuwe Instituut in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. De selectie van bureaus is mede tot stand gekomen door de inspanningen van Jantje Engels en Marius Grootveld, als curatoren ook verantwoordelijk voor een deel van de tentoonstelling Maatwerk.

datum
09/11/2016
tijd
19:00
taal
Engels
 
locatie

Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main