Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Architect Han van Loghem (1881-1940) reisde in de jaren twintig af naar het verre Siberië, uit politieke overtuiging en sociale bewogenheid. De Sovjet-Unie had specialisten nodig om mee te werken aan het ontwerp en de bouw van compleet nieuwe steden in de Oeral en Siberië; waar mijn- en metaalwerkers uit het Russische achterland zouden worden gehuisvest.

"Toen in 1925 de uitnodiging kwam om in Sovjet Rusland mee te werken aan de opbouw heb ik niet lang geaarzeld. Als pionier in Sovjet Rusland zou ik misschien kunnen geven niet de schone schijn, maar de noodzakelijkheid."

Vervuld van idealen en drang naar avontuur vertrokken moderne architecten uit West-Europa naar het toekomstige arbeidersparadijs. Zo reisde ook architect Johan Niegeman in de jaren twintig af naar de Sovjet Unie, om de leiding op zich te nemen van de bouw van industriestad Magnitogorsk.

Bouwen te midden van eenzaamheid brengt in beeld hoe de reis naar Siberië voor Van Loghem ook een zoektocht was naar persoonlijke en professionele vervulling, die hij meende in eigen land niet te kunnen vinden. Zijn echtgenote Berthe Neumeijer zou aanvankelijk in Nederland blijven, maar Van Loghems zoektocht had zijn weerslag op hun verhouding en zij reisde hem achterna in een poging hun huwelijk te redden.

Deze live voorstelling komt tot stand met medewerking van acteurs Stijn Westenend en Gonny Gaakeer, en in samenwerking met Pim Zwier en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De voorstelling wordt ingeleid door IISG-onderzoeker Gijs Kessler en gevolgd door een korte lezing van Alice Roegholt (Museum Het Schip, Amsterdam) over de architectonische erfenis van Van Loghem in het Siberische Kemerovo.

Thursday Night Live!

Thursday Night Live! staat voor verdieping, uitwisseling en ontmoeting – een avond om over na te praten en verder te denken. Vanaf 18.00 uur is het mogelijk om in Het Nieuwe Café een Thursday Bite te nuttigen. Dinervouchers à € 7,50  zijn tot een dag tevoren te krijgen via de Tickets-link op deze pagina of aan de bar op de avond zelf.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.