Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De laatste jaren gebeurt er veel op het gebied van buurthuizen. Na beperkende maatregelen als sluiting door bezuinigingen, zijn ze met een enerverende opmars bezig. Als buurthuis met educatieve en recreatieve activiteiten voor de buurt, en als verzamelgebouwen met allerlei functies, zoals een bibliotheek, een leeromgeving, een buurtwinkel, een werkplek, sportgelegenheid en allerlei vormen van ontspanning. Daarmee staan ook de typologie en identiteit van het gebouw, de creatieve ruimte van de ontwerper, het opdrachtgeverschap en het achterliggende verdienmodel weer volop in de belangstelling. Met Pi de Bruijn, Christoph Grafe, David ter Avest en anderen.

Buurthuizen

Vanuit historisch perspectief biedt de Rijkscollectie van Het Nieuwe Instituut een kans om vele onbekende ontwerpen met betrekking tot buurthuizen te onderzoeken en te bevragen. Buurthuizen met hun gevarieerde functies duiken in de Rijkscollectie op onder wisselende benamingen: dorpshuizen, volkshuizen, wijkcentra, sociale centra, jeugdhonken en clubhuizen. Ze variëren ook door de tijd heen, wat te zien is aan ontwerpen uit het midden van de negentiende eeuw van ‘Ons Huis’ tot en met de buurthuizen van OMA en Pi de Bruijn uit de jaren zeventig en tachtig. Tijdens deze avond gaan diverse betrokkenen met elkaar in gesprek over de invloed van het ontwerp op de sfeer, het gedrag en beeldvorming omtrent buurthuizen. 

De architect Pi de Bruijn, (medeoprichter van de Architekten Cie. en architect van Buurtcentrum Transvaal in Amsterdam (1973-1975) zal spreken over het ontwerpen van collectieve ruimtes en David ter Avest (stadsgeograaf en onderzoeker naar ontmoetingsplekken vanuit het ruimtelijk en sociaal domein) zal ingaan op zijn onderzoek ‘Huiskamers in Rotterdam’ (2015). Christoph Grafe zal als auteur van ‘Peoples Palaces’ ingaan op de rol en functie van buurthuizen bij het creëren van sociale relaties vanuit historisch perspectief.  En ook andere betrokkenen schuiven aan, waaronder Leontien Leijdekkers (floormanager van BOOST Transvaal: recente een ontmoetingsplek van nieuwkomers, bewoners en organisaties in Buurtcentrum Transvaal). Tijdens de avond zijn er vier intermezzi met een presentatie van aansprekende en karakteristieke buurthuisontwerpen uit de Rijkscollectie. Wat betekenen deze archiefstukken voor het ontwerpen van buurthuizen vandaag de dag?

 

Dwars door het archief

Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en stedenbouwers biedt het Rijksarchief inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en maatschappij van de afgelopen 130 jaar. In de 4 miljoen tekeningen, schetsen, maquettes, zakelijke en persoonlijke correspondentie, foto’s, affiches en verzamelde knipsels liggen talloze verhalen besloten. Ook verhalen die tot nog toe verborgen zijn gebleven omdat niemand er nog oog voor heeft gehad. Voor de Dwars door het Archief-avonden worden vanuit wisselende thema’s uiteenlopende mensen uitgenodigd om nieuwe perspectieven te introduceren.

Thursday Bite

Eet voorafgaand aan de Thursday Night Live! een hapje mee met sprekers, gasten en medewerkers van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Café biedt om 18:00 een lichte vegetarische maaltijd aan. Dinervouchers à € 7,70 zijn tot een dag tevoren te krijgen via de Tickets-link op deze pagina.

Word Member

Word Member van Het Nieuwe Instituut en steun onze missie om het brede en veranderlijke speelveld van design te verkennen. Members hebben toegang tot een speciaal programma met inspirerende evenementen waarbij professionals elkaar ontmoeten. Wij nodigen hen uit mee te denken over de veranderende rol van design in technologie, economie, cultuur en maatschappij.