Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Makers Programma is een samenwerking tussen het Netwerk Digitaal Erfgoed, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Het Nieuwe instituut. Samen onderzoeken ze hoe instellingen en makers de potentie van creatief hergebruik van digitaal erfgoed kunnen verzilveren. Het doel is om kunstenaars, ontwerpers en makers te inspireren tot het gebruik van erfgoed, en erfgoedinstellingen kennis te laten maken met een (nieuw) netwerk van hedendaagse makers. Op 4 mei is de kick-off van het Makers Programma.

datum
04/05/2021
tijd
13:00 – 14:30
taal
Nederlands
 
locatie

Online

toegang

Gratis

Makers Programma

Dankzij creatief hergebruik van erfgoedcollecties ontstaan talloze nieuwe manieren om verhalen te vertellen. In nieuwe vormen en aansprekend voor nieuwe doelgroepen. Musea, bibliotheken en archieven werken al samen met kunstenaars, ontwerpers en andere makers om op vernieuwende wijze digitaal erfgoed zichtbaar te maken. Vaak hebben deze samenwerkingen een projectmatig karakter. Het ontbreekt aan structurele activiteiten en collaboraties met makers. Voor veel erfgoedinstellingen is het moeilijk een community van makers te bereiken en duurzaam te betrekken bij het ontwikkelen van creatieve producties. Daarnaast ontbreekt het soms aan kennis over hoe ze de collectie kunnen inzetten voor creatief hergebruik.

Het Makers Programma gaat in gesprek met erfgoedinstellingen en makers. Tijdens online kennissessies maken de erfgoedinstellingen en makers met elkaar kennis. Samen verkennen ze onderwerpen als: Wat kunnen instellingen leren van samenwerkingen met makers? Hoe kunnen erfgoedinstellingen makers het best faciliteren? Hoe wordt het werk duurzaam toegankelijk gemaakt? En hoe kunnen deze samenwerkingen open worden gesteld voor het gehele erfgoedveld? De inzichten die deze interacties opleveren worden gebundeld. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een netwerk van makers die geïnteresseerd zijn in creatief hergebruik van erfgoed, om de potentie van gedigitaliseerd cultureel erfgoed beter te kunnen benutten.

Het Makers Programma is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Meer informatie over dit programma vind je op de website van NDE.