Digitale duurzaamheid gaat over het toegankelijk houden van ons digitale geheugen: archieven, bibliotheken, media en audiovisuele producties, kunst en cultuur en wetenschap. Digitale duurzaamheid vereist dat de juiste mensen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, nu en in de toekomst. Zijn we al zo ver? Sluit het kennisaanbod goed genoeg aan op de vraag? En wat is die vraag eigenlijk?

datum
21/09/2017
tijd
15:00 – 17:00
taal
Nederlands
verder deze avond

Museum open tot 21.00 uur

The New Haberdashery open tot 21.00 uur

Study Centre open tot 21.00 uur

Instagram and The Paradox of Photogenic Practice 19.30 - 21.00 uur

locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis. Aanmelden via Tickets

De hoeveelheid data neemt toe, evenals de soorten informatie. Informatie kan niet meer beschouwd worden als individuele brokjes, maar bestaat steeds vaker uit met elkaar verbonden informatieobjecten, die door de gebruiker als één geheel worden beschouwd. Daarmee veranderen ook de vraagstukken rondom informatie, zoals veiligheid en privacy, en is een andere manier van denken nodig: vanuit de gebruiker, vanuit netwerken, vanuit technologie.

De erfgoedprofessional heeft nieuwe kennis en een andere werkwijze nodig om hierop te anticiperen. Hij of zij moet leren omgaan met continue verandering, moet leren experimenteren, moet zich bewegen in netwerken en moet kennis gaan delen. Dat betekent dat erfgoedinstellingen lerende organisaties moeten worden en de erfgoedprofessional zich daarbinnen moet bewegen. Zijn wij - erfgoedinstellingen, erfgoedprofessionals en opleiders - hierop voorbereid?

Het Nieuwe Instituut, Netwerk Digitaal Erfgoed, BRAIN, KVAN en Kennisplatform professionalisering proberen tijdens dit mini-congres een antwoord te vinden op deze vraag, en duidelijk te krijgen welke acties de komende jaren ondernomen moeten worden om beter voorbereid te zijn. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die geinteresseerd is in kennisoverdracht, professionalisering en kennisbehoefte, werkzaam bij erfgoedinstellingen, kennis- en opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties.

Kennisvraag, kennisaanbod, discussie

Tijdens het programma gaan we eerst nader in op de kennisvraag en het kennisaanbod. Waar hebben medewerkers van erfgoed- en onderzoeksinstellingen behoefte aan? Wat is op dit moment het cursus- en opleidingsaanbod op het gebied van digitale duurzaamheid en sluit dit aan op de vraag? We kijken hoe dat in een ander domein is georganiseerd en gaan vervolgens met elkaar in gesprek over wat er goed gaat, wat er beter kan en waar we als kennispartijen in Nederland op korte termijn mee aan de slag moeten.

Leren Preserveren

Het programma wordt afgesloten met de officiële lancering van de nieuwe cursus Leren Preserveren. Het Nieuwe Instituut leidde de ontwikkeling van deze cursus in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. Leren Preserveren is een cursus waarmee erfgoedprofessionals de basiskennis- en vaardigheden opdoen voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De cursus gaat in oktober voor het eerst van start en is ook als zelfstudievariant te volgen. Na afloop van de lancering is er een borrel.

Meer informatie over cursus of mini-congres: Marcel Ras, programma-manager NCDD/NDE.