Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Door online toepassingen als crowdsourcing, sociale media en wiki’s kunnen burgers actief bijdragen aan het behoud van stedelijk erfgoed. Arno van der Hoeven presenteert op deze avond de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek naar participatieve erfgoedwebsites, Mike de Kreek zal ingaan op de sociale kracht van online buurtherinneringen, en Walther Hasselo vertelt over het verrijken van stedelijke erfgoedcollecties door middel van crowdsourcing en linked data.

Op internet zien we een levendige herinneringscultuur rond steden. Dit varieert van Facebookgroepen met historische foto’s tot erfgoedblogs en lokale herinneringenwebsites opgezet door stadsmusea. Door het internet komen er nieuwe spelers in het erfgoedveld en ontstaan er innovatieve manieren om het verleden van steden voort te laten leven op het web. Zeker in steden met een grote diversiteit aan gemeenschappen kan het internet helpen om de verscheidenheid in lokaal erfgoed voor het voetlicht te brengen. Ook kunnen online media ervoor zorgen dat nog verborgen of onbekende geschiedenissen van steden meer aandacht krijgen.

Arno van der Hoeven (Erasmus Universiteit Rotterdam) werkte het afgelopen jaar samen met het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw en DEN (Kennisinstituut Digitale Cultuur) aan een onderzoeksproject over lokale participatieve erfgoedwebsites. Het gaat hierbij om online initiatieven waarbij burgers een actieve rol hebben in het verrijken en ontsluiten van stedelijk erfgoed. Voorbeelden zijn zijn de crowdsourcing activiteiten van Erfgoed Leiden en Omstreken, het digitale Bijlmermuseum opgericht door betrokken bewoners, de gemeenschap rond het digitale muziekarchief van Manchester, de Facebookpagina Oud Amsterdam, de Achteruitkijkspiegel van het Stadsarchief Enschede, en Project Mosul dat door de oorlog verloren erfgoed reconstrueert met hulp van het publiek. 

Tijdens deze avond wordt een onderzoeksrapport over online stedelijk erfgoed gepresenteerd, met aansluitend een gesprek daarover met onderzoekers en erfgoedprofessionals. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt gekeken naar de maatschappelijke waarde van deze participatieve erfgoed websites, de toepassingsmogelijkheden en uitdagingen.

Arno van der Hoeven

Arno van der Hoeven is universitair docent aan de afdeling media en communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het afgelopen jaar werkte hij in samenwerking met Het Nieuwe Instituut aan een onderzoeksproject over participatieve erfgoedwebsites in steden.

Walther Hasselo

Als projectleider e-Heritage bij Erfgoed Leiden en Omstreken heeft Walther Hasselo veel ervaring met digitale innovatie in de erfgoedsector. Walther Hasselo zal presenteren hoe linked data en crowdsourcing erfgoedinstellingen kan helpen om hun collecties te verrijken en nieuwe vragen over de stadsgeschiedenis te beantwoorden.

Mike de Kreek

Mike de Kreek is docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de sociale betekenis van het Geheugen van West en het Geheugen van Oost, twee Amsterdamse online buurtgeheugens. De Kreek is geïnteresseerd in de sociale kracht van expressie via nieuwe media.

datum
14/06/2018
tijd
19:30 – 21:30
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis. Reserveren verplicht, via Tickets