Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Alice Wong & Simo Tse

Voices and Breaths is een audiovisuele installatie, gebaseerd op Snelle Berichten Nederland-China, een Kantonees radioprogramma met Nederlands nieuws en actualiteiten dat tussen 1990 en 2008 werd uitgezonden. Het belangrijkste doel van het programma was om het voor Chineestalige migranten makkelijker te maken om zich te binden binnen hun eigen gemeenschap en een brug te slaan naar de Nederlandse samenleving. Het programma kan achteraf worden gezien als een voorbeeld van de veranderende houding ten opzichte van migranten, vanuit zowel de besluitvormende klasse, als binnen de eigen gemeenschap. Tijdens hun onderzoek stuitten Wong en Tse op een privécollectie cassettebandjes met opnames van één van de oud-radiopresentatoren. De vergelijking tussen geïnstitutionaliseerde archieven en deze persoonlijke verzameling levert interessante inzichten op over hoe verhalen worden vastgelegd en naverteld.

Remco Torenbosch

Het werk Partai Komunis Indonesia (1914 - 1966) richt zich op de geschiedenis van De Communistische Partij van Indonesië, de PKI. Deze werd ten tijde van de Nederlandse kolonisatie opgericht door de Indonesische nationale beweging in Indonesië en de socialistische beweging in Nederland. Torenbosch poogt deze in Nederland mager gearchiveerde geschiedenis zo uitgebreid mogelijk te ‘herarchiveren’. Hij brengt in beeld hoe de socialistische beweging en de politieke partij, met beide een sterk antikoloniaal politiek programma, hebben bijgedragen aan de Indonesische onafhankelijkheid. Het werk van Torenbosch bestaat uit de aanleg van een verzameling digitale beelden afkomstig van archieven uit Indonesië, Nederland en andere delen van de wereld die de actieve geschiedenis van de PKI laat zien, maar ook de politieke krachten, met name uit de Verenigde Staten en Nederland, die constante druk uitoefenden om de partij te intimideren of te verbieden. De beeldbank Partai Komunis Indonesia (1914 - 1966) zal uiteindelijk openbaar raadpleegbaar zijn.

Daria Kiseleva

Het onderzoek van Daria Kiseleva gaat over de esthetiek van representatie, en hoe culturele, sociale, politieke en economische omstandigheden zich manifesteren in beeldcultuur en mediatechnologieën. De video-installatie die ze maakt voor Open Archief 3.0 onderzoekt hoe verbeelding zich manifesteert in archieven, via utopische ideeën, politieke verbeeldingen en carnavalsvieringen. Het onderzoekt de vraag naar het recht op verbeelding, en of archieven een ruimte kunnen zijn om een andere toekomst voor te stellen.

Open Archief

Het openstellen van digitale, rechtenvrije collecties voor creatief hergebruik levert voor zowel makers als instellingen nieuwe en verrassende verhalen op. Het geeft bovendien inzicht in de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van collecties, en in de technische en auteursrechtelijke implicaties van hergebruik. Het Nieuwe Instituut en Beeld & Geluid werken samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis om het creatief hergebruik van open, digitale erfgoedcollecties te stimuleren.

Kunstenaars Alice Wong & Simo Tse, Remco Torenbosch en Daria Kiseleva zijn via een open call geselecteerd voor deze editie van het project Open Archief.

Nieuwe vormen van toegankelijkheid

Netwerkvorming en partnerships zijn essentieel voor de ontsluiting van de collectie. Aan de hand van verschillende vormen van onderzoek - speculatief, academisch, ontwerpend, publiek - worden mogelijk nieuwe benaderingen, methodologieën en narratieve ontwikkeld om naar de collectie te kijken, er waarde aan toe te kennen en betekenis te geven.