Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het was ongewoon luxe dat de dienstbodes van Huis Sonneveld een eigen badkamer hadden, in een tijd dat veel woningen helemaal niet over een badkamer beschikten.

Hoewel de villa’s voor de Van Nelle directeuren anders doen vermoeden, was het Nieuwe Bouwen een sociaal-geëngageerde beweging, met interesse in sociale woningbouw en de vraag hoe de woonomstandigheden van de lagere klassen verbeterd konden worden. Het motto ‘lucht licht en ruimte’ was er zeker ook op gericht het volk uit hun benauwde arbeiderswoningen te bevrijden en ze een gezondere leefomgeving te bieden.

Meer info: huissonneveld.nl

datum
09/09/2017
tot
10/09/2017
 
 
locatie

Huis Sonneveld
Jongkindstraat 12
Rotterdam

 

toegang

Gratis tijdens Open Monumenten Dag Rotterdam