Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In 2010 schafte Nederland na vijftig jaar haar centrale ruimtelijke planning af. Voortaan gold het credo 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en een kluwen aan platforms, agenda’s, initiatieven, acties en instituties ontstond. Wat heeft deze koers zes jaar later opgeleverd en tot welke nieuwe verhoudingen heeft het geleid? Wie bepalen nu de ruimtelijke inrichting van Nederland en wat drijft hen? Een week voor de verkiezingen stond het tweede gesprek van het Ministerie van Ruimtelijke Zaken in het teken van politieke macht. Met Sybilla Dekker, Erik van Merrienboer, Floor Milikowksi, Sander Pleij, Govert van Oord, John Nederstigt, David Evers en Adri Duivesteijn.

Vanuit de overtuiging dat de inrichting van de ruimte iedereen aangaat en niet alleen aan marktpartijen en mondige burgers kan worden overgelaten, organiseert Het Nieuw Instituut samen met Elma van Boxel en Kristian Koreman (ZUS) en Stephan Petermann (OMA/AMO) een serie oprichtingsgesprekken van een nieuw Ministerie van Ruimtelijke Zaken. Een ministerie dat ervan uit gaat dat het beleid waaraan ze vorm en uitvoering geeft alleen tot stand kan komen op basis van een breed gedragen visie. Omdat, net als ten tijde van de  eerste nota’s over ruimtelijke ordening, de politieke situatie en techniek het mogelijk en nodig maakt om op een nieuwe schalen te denken en reageren.

De oprichtingsgesprekken gaan over wat het nieuwe ministerie moet weten en daar vervolgens mee kan doen en worden gevoerd met een diverse groep mensen met verschillende expertises en achtergronden. Het eerste gesprek ging over Geluk, een thema dat een centrale rol speelde in de eerste nota over ruimtelijke ordening.

Een week voor de verkiezingen, op 9 maart aanstaande, staat het tweede oprichtingsgesprek van het Ministerie van Ruimtelijke Zaken in het teken van politieke macht. Sybilla Dekker blikt terug op haar tijd als minister van VROM en deelt haar ideeën over ruimtelijke planning. Onderzoeksjournalist Floor Milikowski zet de ruimtelijke ambities van de landelijke politieke partijen uiteen op basis van hun verkiezingsprogramma’s. Onderzoeker David Evers (Planbureau voor de Leefomgeving en UvA) vertelt over de invloed van de EU op de ruimtelijke ordening in Nederland. Provinciale en lokale bestuurders geven hun visie op de ruimtelijke toekomst, en vertellen hoe zij hun ruimtelijke idealen zouden willen en kunnen verwezenlijken, en welke rol de overheid hierin zou moeten spelen. En op basis van zijn jarenlange ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, onder meer als wethouder, parlementariër en senator, reflecteert Adri Duivesteijn op de huidige staat van ruimtelijk planning, en beschrijft hoe de rol van overheden in de loop van de jaren is veranderd ten aanzien van ruimtelijke ordening.

Sybilla Dekker

Sybilla Dekker was van 2003 en 2006 voor de VVD minister van VROM in het Kabinet-Balkenende II en III. Dekker legde met de Nota Ruimte de basis voor een ander ruimtelijk beleid. Onder het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' werd de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening vanaf dat moment vooral gelegd bij gemeenten en provincies.

Adri Duivesteijn

Adri Duivesteijn is al 45 jaar intensief betrokken bij de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Namens de Pvda was hij lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en wethouder in Den Haag en Almere. Tevens was hij de eerste directeur van het Nederlands Architectuurinstituut.

David Evers

David Evers is sinds 2012 Universitair Docent planologie aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In die rol deed hij onderzoek naar de invloed vanuit de EU op de ruimtelijke ordening, dat leidde tot het rapport “Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening”.

Erik van Merrienboer

Erik van Merrienboer is sinds mei 2015 voor de PvdA gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, met in zijn portefeuille Ruimte en Financiën. In die functie is hij onder meer verantwoordelijk voor de provinciale omgevingsvisie, het woonbeleid en het Ontwikkelbedrijf.  Van Merriënboer was hij hiervoor onder meer wethouder in Eindhoven.

Floor Milikowski

Floor Milikowski  is onderzoeksjournalist en programmamaker, met speciale aandacht voor stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke cultuur. De afgelopen jaren schreef ze een groot aantal artikelen voor De Groene Amsterdammer. Momenteel werkt Milikowski aan een serie onderzoeksartikelen 'Van wie is de stad?'.

John Nederstigt

John Nederstigt is sinds 2010 voor D66 wethouder in de Haarlemmermeer. In die rol ontwikkelt hij onder meer beleid voor duurzame economische ontwikkeling, ruimtelijke inrichting en energie. Ook de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen vallen binnen zijn portefeuille.

Govert van Oord

Govert van Oord is ruim 40 jaar actief in de lokale politiek. Momenteel is hij wethouder voor de plaatselijke OGP in de gemeente Midden-Delfland en verantwoordelijk voor onder meer ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling. Tevens werkt van Oord sinds 1990 als adviseur voor Public Affairs en Strategie-ontwikkeling in Den Haag en Brussel.

Sander Pleij

Sander Pleij is aangesteld als griffier van het Ministerie van Ruimtelijke Zaken. Pleij schijft over kunst en boeken voor Vrij Nederland. Daarvoor werkte hij voor De Groene Amsterdammer. Samen met Joeri Boom won hij Het Gouden Pennetje voor journalistiek talent. En in 2014 de Mercur voor beste tijdschriftreportage van het jaar.

datum
09/03/2017
tijd
19:30 – 21:00
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam