Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Workshops

Sessie I Deel 1: Navigating the Collection (Alleen op uitnodiging)
08 december 2022 | 10:00 - 11:00 (CET) | 16:00 - 17:00 (GMT+7)

Introductie op het online doorzoeken van de collectie van Het Nieuwe Instituut, door archivaris Clara Stille-Haardt (Het Nieuwe Instituut).

Sessie I Deel 2: Navigating the Collection (Toegankelijk voor publiek)
08 december 2022 | 12:30 - 15:00 (CET) | 18:30 - 21:00 (GMT+7)

Hoe komt het dat de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw zoveel documenten bevat over de gebouwde omgeving in Indonesië? Hoe krijgen we toegang tot deze documenten en in hoeverre kunnen we ze gebruiken? In deze sessie bespreken archivarissen van Het Nieuwe Instituut en leden van de werkgroep Collecting Otherwise de archieven van het instituut en de initiatieven die zijn genomen om de collectie zichtbaarder, inclusiever en toegankelijker te maken. Sprekers: Hetty Berens (curator / conservator Het Nieuwe Instituut), Setareh Noorani (architect, onderzoeker, Het Nieuwe Instituut), Robin Hartanto Honggare (arsitektur indonesia)

Sessie II: Researching Colonial Indonesia (Alleen op uitnodiging)
15 december 2022 | 12:30 - 15:00 (CET) | 18:30 - 21:00 (GMT+7)

Welke mogelijkheden zijn er om onderzoek te doen naar het koloniale Indonesië? Welke verhalen kunnen documenten over de gebouwde omgeving ons vertellen? En hoe dragen deze historisch bronnen bij aan kennis over actuele kwesties? Deze sessie bespreekt methoden en onderwerpen die kunnen bijdragen aan ons betrokkenheid bij historische archieven en verkent verschillende benaderingen van onderzoek naar het verleden. Sprekers: Abidin Kusno en Amanda Pinatih (Stedelijk Museum Amsterdam, VU Amsterdam)

Sessie III: Forms of Archives (Alleen op uitnodiging)
29 december 2022 | 12:30 - 15:00 (CET) | 18:30 - 21:00 (GMT+7)

Hoe kunnen artistieke praktijken voortbouwen op archiefmateriaal? Op welke manieren kunnen historische documenten buiten het academische kader worden gebruikt? Welke ideeën en interacties kunnen we activeren via archieven? Deze sessie onderzoekt de verschillende vormen die archieven kunnen aannemen en het leven dat ze kunnen leiden buiten de opslagdozen en mappen. Sprekers: Iswanto Hartono (kunstenaar/ architect) en Melle van Maanen (junior curator, Museum Het Schip).

Sessie IV: Public Presentations (Toegankelijk voor publiek)
12 januari 2023 | 12:30 - 15:00 (CET) | 18:30 - 21:00 (GMT+7)

De laatste sessie van de serie workshops geeft de deelnemers de ruimte om hun werk te tonen in de vorm van een publieke presentatie. Twee externe respondenten, Ayos Purwoaji en Golnar Abbasi (kunstenaar / architect, onderzoeker) reageren op de gepresenteerde werken.