Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deze begrippen, en de programmalijnen die de agenda van Het Nieuwe Instituut bepalen (Landschap en Interieur, De Dingen en de Materialen en wisselende jaarthema’s)  lopen als een rode draad door de selectie heen. Deze beeldverzameling, die niet statisch is, maar steeds wordt aangevuld en aangescherpt, wordt op verschillende manieren gebruikt voor de communicatie over Het Nieuwe Instituut. Bijvoorbeeld over projecten die nog in ontwikkeling zijn, over de thema’s die in de langlopende onderzoekslijnen aan de orde komen. Of ze worden ingezet voor speciale producten, zoals publicaties en reproducties. Het is ook een manier om de collectie op een andere manier dan gebruikelijk is te bevragen. Meer thematisch dan objectgericht, inhoudelijk, maar tegelijkertijd ook associatief en persoonlijk. Dit project heeft geresulteerd in een set van een paar honderd beelden waaruit voor verschillende doeleinden geput kan worden, en die de identiteit van Het Nieuwe Instituut zowel ondersteunt als helpt te vormen.