Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onder de titel Architectuur Dichterbij is een project gestart dat zorgdraagt voor de restauratie van grote delen van de architectuurcollectie. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) investeert de komende zes jaar 11 miljoen euro in de zichtbaarheid – en daarmee de restauratie en digitalisering – van de architectuurcollectie die Het Nieuwe Instituut beheert. Het Nieuwe Instituut wil deze financiële ondersteuning inzetten voor twee hoofddoelstellingen: het verhogen van de fysieke raadpleegbaarheid en het verbeteren van de toegankelijkheid van de gedigitaliseerde collectie.