Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut bewaart archieven van Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen. Zowel de vraag wat we bewaren als hoe we dat doen, dient steeds opnieuw gesteld en beantwoord te worden. De vraag wat we bewaren bevindt zich op het kantelpunt van een overwegend monografisch gebaseerd verzamelbeleid naar een thematische benadering, die meer nadruk legt op de maatschappelijke context van architectuur. De vraag hoe we archieven bewaren wordt bepaald door de aard van het materiaal dat ontwerpers produceren. Dat is in toenemende mate born-digital, terwijl het huidige proces van verzamelen, ontsluiten en beschikbaarstellen nog grotendeels is ingericht op analoog materiaal. Deze veranderingen, die zullen leiden tot een aangescherpt verzamelbeleid en de inrichting van een e-depot, vormen aanleiding tot onderzoek, samenwerking en kennisuitwisseling.

Digitale duurzaamheid en born-digital materiaal