Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut verzamelt archieven op het gebied van de Nederlandse architectuur en stedenbouw uit de periode 1850 tot heden. Wanneer particuliere archieven of collecties aan Het Nieuwe Instituut worden aangeboden, wordt eerst bepaald of ze in de collectie passen en voldoen aan het verzamelbeleid van Het Nieuwe Instituut.

Potentiele schenkers vragen we een vragenlijst in te vullen, om op voorhand een indruk te krijgen van inhoud en betekenis van het aangeboden materiaal. Naast inhoudelijke criteria hanteert Het Nieuwe Instituut aanvullende praktische richtlijnen en voorbehouden.

  • U dient dit vragenformulier in te vullen.
  • In principe komen alleen originele documenten voor verwerving in aanmerking.
  • Onvolledigheid en/of gebrek aan samenhang binnen een archief of collectie kunnen soms reden zijn niet tot verwerving over te gaan.  
  • Het Nieuwe Instituut kan besluiten een selectie te maken uit het aangeboden archief (zonder dat de samenhang verloren gaat).
  • De omvang van een archief, de mate van ordening, de materiële staat waarin een archief(stuk) verkeert, de kosten die gemoeid zijn met het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van een archief, en de bijdrage van de archiefvormer aan de kosten voor bewerking, wegen mee in de beslissing een archief te verwerven.  
  • Archieven waarvan onduidelijk is of de aanbieder juridisch eigenaar is, worden niet verworven.
  • In principe betaalt Het Nieuwe Instituut niet voor verwerving van een archief.  
  • Aanbiedingen worden door een acquisitiecommissie, bestaand uit Manager Erfgoed en een aantal experts, beoordeeld en getoetst aan verzamelbeleid en praktische eisen. De acquisitiecommissie komt 1x per 6 weken bijeen.

Vragen over het verzamelbeleid of de procedure voor schenkingen kunt u stellen via schenkingen@hetnieuweinstituut.nl