Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Keuzes maken

Voor archieven vanaf de periode 1960 tot heden geldt de verzamelnota Keuzes maken (2012). Onder het motto ‘Van Wie naar Wat’ heeft het instituut voor archieven uit deze periode een overgang gemaakt van een overwegend monografisch en op individuele architectenoeuvres gebaseerd verzamelbeleid, naar een thematische invalshoek, die meer nadruk legt op de maatschappelijke context van architectuur en de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen. Aanleiding was o.a. de vraag in hoeverre de architect nog als enige de ‘creatieve dimensie’ van architectuur vertegenwoordigt. Sinds de tweede helft van de 20ste eeuw is het architectenvak enorm in beweging en zijn er veel meer partijen betrokken bij het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Keuzes maken verbreedt het perspectief op architectuur, door niet alleen de lijsten met namen van de belangrijkste architecten als uitgangspunt van het denken te nemen, maar ook de context, de ontwikkelingen in de samenleving, en daarbinnen relevante actoren te benoemen. Dat kunnen behalve architecten ook instellingen, opdrachtgevers, andere ontwerpers, critici of plekken zijn.

Het verzamelbeleid  is regelmatig aan herijking toe. Op dit moment is het instituut bezig met een verdere uitwerking van Keuzes maken, waarbij in- en externe onderzoekers worden betrokken. Zo wordt de verzameltaak steviger verbonden met de Research & Development afdeling van Het Nieuwe Instituut en het Jaap Bakema Study Centre (in samenwerking met TU Delft en andere universiteiten), om zo de link tussen onderzoek, acquisitie en presentatie te versterken.

Meer lezen