Inspiratiebeeld Dissident Gardens

29 MEI 2018

In aanloop tot de tentoonstelling Dissident Gardens is er allerlei beeld uit de collectie verzameld, foto’s die als referentiemateriaal dienden om ideeën te genereren voor onderzoek, presentatie en communicatie. De meeste zijn uiteindelijk niet gebruikt, maar ze geven wel een idee van mogelijke perspectieven op het centrale thema van Dissident Gardens - de klassieke strijd tussen natuur en cultuur - in relatie tot architectuur en de gebouwde omgeving.

Een speculatief archief voor Nederlands ontwerp

16 APRIL 2018

Het Nieuwe Instituut roept een beeld op van een mogelijk ontwerparchief en daarmee een context om betrokkenheid van uiteeenlopende partijen, van de rijksoverheid tot het grote publiek, te stimuleren.

Archief Van Doesburg: de keerzijde van bruikleenverkeer

4 APRIL 2018

Eind 2017 is het De Stijl jaar succesvol afgesloten, met talrijke tentoonstellingen waarin werk uit de collectie van het Nieuwe Instituut te zien was. Bruikleenverkeer is belangrijk voor de collectiemobiliteit, maar brengt ook altijd risico's met zich mee voor de conditie van het materiaal. Om die conditie op peil te houden wordt het werk van Theo van Doesburg voorlopig niet meer uitgeleend.

Recent verworven: archief WiMBY!

22 MAART 2018

Onlangs is de acquisitie afgerond van het archief van WiMBY!, een project van Crimson Architectural Historians en Felix Rottenberg dat als doel had de grootschalige herstructurering van de naoorlogse wijk Hoogvliet (Rotterdam) op een hoger peil te brengen. Een project dat zich onderscheidt van andere vernieuwingsoperaties in Nederland door de onconventionele aanpak: sociaal-geïnspireerd, bottom-up, en met aandacht voor de sociale en ruimtelijke infrastructuur.

Ministerie OCW investeert 11 miljoen in architectuurcollectie van Het Nieuwe Instituut

13 MAART 2018

Met de eenmalige injectie kan een belangrijke slag in het behoud en de restauratie van de Rijkscollectie worden gemaakt en wordt de reeds ingezette digitalisering en ontsluiting van het archief versneld.

Erfgoed in het Educatieprogramma

9 FEBRUARI 2018

Het interdisciplinaire karakter van Het Nieuwe Instituut vormt een unieke en rijke context voor educatieve programma's. Het aanbod voor families en het onderwijs groeit dan ook elk jaar. Begin 2018 is er een nieuw erfgoedprogramma gestart met basisschoolgroepen rondom architectuur en design in het archief van Het Nieuwe Instituut. De komende jaren wordt dit programma verder ontwikkeld.

Van pennenbakjes tot legpuzzels: 500 voorwerpen uit de collectie gefotografeerd en beschreven

16 JANUARI 2018

De archieven in de collectie bevatten doorgaans de weerslag van een architectonische praktijk op het platte vlak, zoals tekeningen, schetsen, foto’s, brieven en aantekeningen. In sommige gevallen maken ook kleine voorwerpen deel uit van een nalatenschap, zoals tekenmaterialen, naamplaatjes, pennenbakjes, kleur- en materiaalstalen, serviesgoed, beeldjes en klein gereedschap als een waterpas, voluut, troffel of duimstok. De collectie bevat zo'n 500 van dit soort objecten. Ze zijn bijna allemaal beschreven, gefotografeerd en online te bekijken via het Zoekportaal.

OASE - Binnenin de zwarte doos

10 JANUARI 2018

In OASE 99 schrijft Bernard Colenbrander over de omslag in het architectenberoep van analoog naar digitaal, en over het verzamelen en bewaren van digitale archieven. Hij sprak daarvoor met drie 'van de voornaamste archivalische collectioneurs van de westerse architectonische erfenis': Sofie De Caigny van het Vlaamse Architectuurinstituut, Behrang Mousavi van het Nieuwe Instituut en Martien de Vletter van het Canadian Center for Architecture.