'Wonen als Stedelijk Dak' te zien in het Rijksmuseum

30 OKTOBER 2017

Een ‘heerlijke chaos’, levendigheid en een scala aan mogelijkheden om eens iemand tegen het lijf te lopen. Architect Piet Blom was één van de meest hartstochtelijke pleitbezorgers van dit idee. Hij werkte het uit in een serie tekeningen, maquettes en brochures onder de noemer ‘Wonen als Stedelijk Dak’. Vanaf 9 november is een aantal tekeningen uit deze serie te zien in het Rijksmuseum.

Conservering fotocollectie

28 SEPTEMBER 2017

In 2016 is het Nieuwe Instituut gestart met een meerjarig fotoconserveringsproject voor de naar schatting 300.000 foto’s in de collectie van het Rijksarchief. De eerste 50.000 foto’s zijn inmiddels geconserveerd en gedigitaliseerd.

Presentatie PASIG conferentie Oxford

19 SEPTEMBER 2017

Van 11 tot 13 september vond in Oxford de PASIG conferentie plaats (Preservation and Archiving Special Interest Group). Deze conferentie richt zich voornamelijk op de praktijk van duurzame toegang van archieven en het delen van kennis en ervaring. Behrang Mousavi, manager Erfgoed, gaf een presentatie over het conserveren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed en het belang van samenwerking.

Beelden Rijksarchief op postzegelvel Wederopbouw

11 SEPTEMBER 2017

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland in een razend tempo nieuwbouw gepleegd. PostNL geeft op 11 september een postzegelvel uit met tien iconische gebouwen uit deze Wederopbouwperiode. De foto’s op de postzegels zijn afkomstig uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

Online cursus Leren Preserveren

6 JULI 2017

Leren Preserveren is een basiscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen die kennis op willen doen over het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk maken van digitale informatie in de praktijk. De cursus is vanaf nu online beschikbaar voor zelfstudie. De uitgebreide groepscursus start in oktober.

Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam: ontwerpen voor Nagele

4 APRIL 2017

Vanaf  5 april 2017 zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam diverse ontwerpen voor het landarbeidersdorp Nagele (1946-1964) te zien, afkomstig uit de collectie van Het Nieuwe Instituut. Hoewel ontworpen voor slechts een paar duizend mensen, is Nagele een schoolvoorbeeld geworden van de naoorlogse moderne stedenbouw en woningbouw: veel groen, strokenbouw, scheiding van wonen, werken, verkeer en ontspanning en een eigentijds winkelcentrum.

De toekomst van digitale duurzaamheid

7 MAART 2017

Papier is geduldig, bits en bites zijn dat niet. Tekeningen uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw kunnen opgevraagd en bestudeerd worden aan lange hoge tafels. Hoe zal over vijftig jaar het oeuvre van een vroeg 21ste eeuwse architect geraadpleegd worden? Kan het nog wel geraadpleegd worden?

Kraken in het Rijksarchief: verwerving archief Hein de Haan

23 FEBRUARI 2017

In het kader van Architecture of Appropriation, het onderzoek naar toe-eigening in de architectuur, is het archief van architect Hein de Haan geacquireerd, een architect die veelvuldig samenwerkte met krakers en zich zijn leven lang inzette voor het behoud van de bestaande stad, kleinschalige bouw en een mix van wonen, werken en voorzieningen.