Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De anderhalve meter van Neufert

19 JUNI 2020

De Covid-19-pandemie heeft direct bijgedragen aan een toegenomen bewustzijn van verschillende bewegingen van diverse lichamen in de publieke ruimte. Tegelijkertijd heeft social distancing in Nederland geleid tot de introductie van één enkele norm waar de gehele samenleving aan wordt onderworpen: de anderhalve meter. Hiermee wordt teruggegrepen op een rationele beheersing van de samenleving op basis van uniforme oplossingen. Er is een directe verbinding te leggen tussen de anderhalvemetersamenleving en het experimentele rationaliseringsdenken van de Bau-entwurfslehre van de Duitse architect Ernst Neufert.

(T)huiswerken in Huis Sonneveld

25 MAART 2020

De studio in Huis Sonneveld is de huiswerkplek voor de dochters Puck en Gésine. Architect Leen van der Vlugt ontwierp een leisure space en kantoorruimte ineen. 

Internationale vrouwendag 2020

5 MAART 2020

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag zijn een paar van de minder bekende architectenarchieven van vrouwelijke architecten boven tafel gehaald: die van Luzia Hartsuyker-Curjel en Elsbeth Bout-van Blerkom, en het dossier van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid uit 1898. 

Wachten op Miró. De totstandkoming van een tegeltableau voor het Bio Herstellingsoord van J.J.P. Oud.

10 FEBRUARI 2020

In het gezamenlijke archief van J.J.P. Oud en zijn zoon H.E. Oud schetsjes gevonden die gemaakt zijn voor een tegeltableau op de gevel van het Bio Herstellingsoord in Arnhem. Uit de correspondentie van Oud blijkt dat hij de Spaanse schilder, beeldhouwer en keramist Joan Miró had ingeschakeld voor dit tegeltableau. Zijn de kleurige schetsjes in het archief van diens hand, of heeft Oud ze zelf ingetekend? Zijn ze mogelijk een ontwerp van Karel Appel, die de opdracht van Miró overnam rond 1960?

Hans Tupker: een zolder vol archiefdossiers

28 JANUARI 2020

Eind 2019 heeft Het Nieuwe Instituut de nalatenschap van architect Hans Tupker (1935-2015) verworven. De acquisitie van dit archief is een uitvloeisel van de tentoonstelling Structuralisme (2014) waarbij geput werd uit archieven van o.a. Piet Blom, Joop van Stigt en Herman Hertzberger. Het archief van Hans Tupker vormt hierop een aanvulling. Welke keuzes worden gemaakt bij de selectie en waardering van projecten en documenten uit zijn archief?

Publicatie Open Archief

24 JANUARI 2020

In deze digitale publicatie blikken de deelnemende makers en inititatiefnemers terug op het project Open Archief en delen ze opgedane kennis en ervaringen met collega-erfgoedinstellingen en makers. 

iPRES Professional Visits Programme: Naar een duurzame toegankelijkheid van de architectuurcollectie

8 OKTOBER 2019

Op vrijdag 20 september bezocht een groep erfgoedprofessionals Het Nieuwe Instituut in het kader van het Professional Visits Programme van iPRES, de internationale conferentie over digital preservation. Doel van het bezoek was om deelnemers aan de conferentie kennis te laten maken met de activiteiten van Het Nieuwe Instituut op het gebied van duurzame toegankelijkheid, zoals het onderzoek ‘Between Creators and Keepers’ en het inrichten van een e-depot.

The Critical Visitor - Belangrijke subsidietoekenning door NWO Smart Culture

20 SEPTEMBER 2019

Het Nieuwe Instituut is partner binnen The Critical Visitor, een onderzoeksproject waarin de vraag centraal staat hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en het tentoonstellingsbeleid nieuwe vormen van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen. Het project heeft hiervoor € 500.000,- NWO Smart Culture subsidie ontvangen. Het vijfjarig onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van 15 culturele en wetenschappelijke instellingen.

Pagina's