Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Wachten op Miró. De totstandkoming van een tegeltableau voor het Bio Herstellingsoord van J.J.P. Oud.

10 FEBRUARI 2020

In het gezamenlijke archief van J.J.P. Oud en zijn zoon H.E. Oud schetsjes gevonden die gemaakt zijn voor een tegeltableau op de gevel van het Bio Herstellingsoord in Arnhem. Uit de correspondentie van Oud blijkt dat hij de Spaanse schilder, beeldhouwer en keramist Joan Miró had ingeschakeld voor dit tegeltableau. Zijn de kleurige schetsjes in het archief van diens hand, of heeft Oud ze zelf ingetekend? Zijn ze mogelijk een ontwerp van Karel Appel, die de opdracht van Miró overnam rond 1960?

Hans Tupker: een zolder vol archiefdossiers

28 JANUARI 2020

Eind 2019 heeft Het Nieuwe Instituut de nalatenschap van architect Hans Tupker (1935-2015) verworven. De acquisitie van dit archief is een uitvloeisel van de tentoonstelling Structuralisme (2014) waarbij geput werd uit archieven van o.a. Piet Blom, Joop van Stigt en Herman Hertzberger. Het archief van Hans Tupker vormt hierop een aanvulling. Welke keuzes worden gemaakt bij de selectie en waardering van projecten en documenten uit zijn archief?

Publicatie Open Archief

24 JANUARI 2020

In deze digitale publicatie blikken de deelnemende makers en inititatiefnemers terug op het project Open Archief en delen ze opgedane kennis en ervaringen met collega-erfgoedinstellingen en makers. 

iPRES Professional Visits Programme: Naar een duurzame toegankelijkheid van de architectuurcollectie

8 OKTOBER 2019

Op vrijdag 20 september bezocht een groep erfgoedprofessionals Het Nieuwe Instituut in het kader van het Professional Visits Programme van iPRES, de internationale conferentie over digital preservation. Doel van het bezoek was om deelnemers aan de conferentie kennis te laten maken met de activiteiten van Het Nieuwe Instituut op het gebied van duurzame toegankelijkheid, zoals het onderzoek ‘Between Creators and Keepers’ en het inrichten van een e-depot.

The Critical Visitor - Belangrijke subsidietoekenning door NWO Smart Culture

20 SEPTEMBER 2019

Het Nieuwe Instituut is partner binnen The Critical Visitor, een onderzoeksproject waarin de vraag centraal staat hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en het tentoonstellingsbeleid nieuwe vormen van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen. Het project heeft hiervoor € 500.000,- NWO Smart Culture subsidie ontvangen. Het vijfjarig onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van 15 culturele en wetenschappelijke instellingen.

Collectie van Het Nieuwe Instituut beschikbaar op Collectie Nederland

29 AUGUSTUS 2019

De komende zes jaar is Het Nieuwe Instituut druk bezig met het zichtbaar maken van de architectuurcollectie door middel van restauratie, conservering en digitalisering. Een van de projecten binnen het programma Architectuur Dichterbij is Linked Open Data (LOD). Met het beschikbaarstellen van collectiemateriaal via Collectie Nederland is een eerste resultaat van het LOD project behaald. 

Theo van Doesburg in Barbican Art Gallery

25 AUGUSTUS 2019

Vanaf 4 oktober zijn twee ontwerptekeningen voor Café Aubette uit het archief van Theo van Doesburg te zien in Barbican Art Gallery in Londen, waar ze deel uitmaken van de tentoonstelling Into the Night, Cabarets and Clubs in Modern Art. Daarna reist de expositie naar Wenen, waar twee andere ontwerpen voor Aubette te zien zullen zijn. Vier tekeningen die alleen na onderzoek en conservering in het kader van Architectuur Dichterbij weer konden worden uitgeleend.

Archief van landschapsarchitect Michael van Gessel verworven

21 AUGUSTUS 2019

Het Nieuwe Instituut heeft recent het archief van de tuin- en landschapsarchitect Michael van Gessel verworven. Een ontwerper met wie het grote publiek vaak onbewust heeft kennis gemaakt via een verblijf in een openbaar park, een heringericht landgoed, de openbare ruimte in nieuwe stadsdelen en woongebieden en grotere landschappelijke ensembles. Wie is Michael van Gessel? En wat betekent de verwerving van zijn archief voor het onderzoek naar de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur?

Pagina's