Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Voor de kleine presentatie binnen de vaste collectiepresentatie van de afdeling 20e eeuw leent Het Nieuwe Instituut het schaalmodel van ‘De Euromast’ van Bakema uit. Ook wordt er een monotype van Huszár’s hand en een affiche van Johan Niegeman in bruikleen gegeven. Deze bruikleen maakt deel uit van het meerjarige co-curatorschap tussen Het Nieuwe Instituut en het Rijksmuseum.

Co-curatorschap

Sinds 2013 bestaat er een meerjarig co-curatorschap tussen Het Nieuwe Instituut en het Rijksmuseum met betrekking tot de vaste presentatie van de twintigste eeuw in het Rijksmuseum. Om de zoveel tijd is er een nieuwe keuze te zien uit de archieven van Het Nieuwe Instituut, waarbij twee tijdvakken centraal staan: de avant-garde bewegingen uit de jaren twintig en dertig, en de jaren vijftig en zestig. Het Rijksmuseum draagt zorg voor de conservering en eventuele restauratie van deze tekeningen. Eerder waren werken te zien van onder andere P. Blom, H. Th. Wijdeveld, G. Rietveld, J. Duiker, C. van Eesteren en H. Hertzberger