Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De mappenstructuur van Pig City

Digitaal archivaris Frans Neggers is een van de experts van Het Nieuwe Instituut op het gebied van digital born materialen. Op dit moment is hij bezig met een waardering van de bestanden in het MVRDV archief, inclusief preservering en duurzame toegankelijkheid. Het archief van MVRDV is een belangrijke casus bij het realiseren van een infrastructuur voor digitaal materiaal. Hij toont de mappenstructuur van Pig City, een project van MVRDV uit 2001 over het gebruik van land. In de mappen bevinden zich onder meer documenten, renders en films. Soms is het lastig het ontwerpproces te reconstrueren; in welke verhouding staan de bestanden tot elkaar en tot het proces? Welke kopieën en versies waren essentieel in het ontwerpproces, en welke niet? Deze informatie is van belang voor de metadata verbonden aan elk archiefobject. Maar het ontwerpproces was niet lineair. De bestanden zijn als een ecosysteem, vertelt Jan Knikker, partner van MVRDV. Dit ecosysteem begrijpen en helder indexeren, is nog best een klus. Hier komt opnieuw het belang naar voren van het gesprek tussen de archiefvormer MVRDV en de archiefbeheerders.

Frans Neggers licht de twee grootste bedreigingen voor digitaal erfgoed toe, die verbonden zijn aan de geschiedenis van design software. De eerste is het verlies of onbedoeld veranderen van het digitale object zelf, door bijvoorbeeld bit rot. Dit kan tegengegaan worden door een bit preservation-strategie. De tweede bedreiging is het in onbruik raken van de oorspronkelijke software waarmee het bestand gecreëerd is. Bijvoorbeeld als de software om het bestand te lezen niet meer bestaat. Een oplossing is het bestand te converteren naar een open bestandsformaat, zoals het converteren van een Word-bestand naar een PDF, waardoor het in de toekomst nog steeds leesbaar is.

De gemeenschap van digitale archivarissen komt regelmatig bijeen om over deze vraagstukken te praten, bijvoorbeeld in het Netwerk voor Digitaal Erfgoed. Door samen te werken worden er strategieën en diensten ontwikkeld waarmee digitaal materiaal leesbaar blijft. Een voorbeeld daarvan is emuleren. Emuleren is gericht op het ‘virtueel nabootsen’ van de oorspronkelijke technische omgeving van hardware, besturingssysteem en software.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Remix-ability

Er wordt al geëxperimenteerd met deze ‘remix-ability’ van collecties. Conservator Eline de Graaf leidt Open Archief, een project waarin kunstenaars de mogelijkheid krijgen om een nieuw, autonoom mediawerk te maken gebruikmakend van de digitale collecties van Het Nieuwe Instituut, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Eline de Graaf vertelt hoe creatief hergebruik en artistiek onderzoek bijdragen aan het levend houden van de collectie. De mediawerken hoeven niets met de oorspronkelijke context van een object te maken te hebben. Hoe gaan kunstenaars daarmee om? Hoe vaag mogen de grenzen tussen geschiedenis en fictie worden? In de vorige editie van Open Archief in 2019 gaf Donna Verheijden archiefstukken een nieuw leven door ze onderdeel te maken van een thriller. Guy Königstein gebruikte voor zijn installatie foto’s en films van kantoren uit de archieven en maakte daar zelf audio bij van fictieve, onuitgenodigde bezoekers.

Toegankelijkheid is voor Open Archief essentieel. Sommige werken hebben copyrights als mogelijk struikelblok, maar dat is nog een redelijk scherp afgebakende kwestie. Ingewikkelder zijn de vraagstukken rondom privacy en ethiek. Eline de Graaf vraagt zich af of er bijvoorbeeld anders moet worden omgegaan met persoonlijke brieven, of archiefstukken die te maken hebben met het koloniale verleden. Daar ontstaat discussie over onder de deelnemers aan het gesprek. Waarom zouden sommige archiefstukken een speciale behandeling krijgen? Moeten de collectie-beheerders bijdragen aan het normaliseren van bepaalde onderwerpen? Waar binnen de workshop niet over wordt gepraat is dat beeld, als het eenmaal online staat, oncontroleerbaar kan verspreiden en binnen allerlei nieuwe contexten terecht kan komen, bijvoorbeeld in memes of op een Pinterest bord. Wat is de verantwoordelijkheid van de archiefbeheerder daarin? Het is duidelijk dat de omgang met digitale archieven nog een grotendeels onbekend terrein is maar op Het Nieuwe Instituut, ook volop in ontwikkeling.

Tentoonstelling

Rondom het MVRDV-archief wordt in 2021 een publieksprogramma ontwikkeld met onder meer een tentoonstelling. “Het archief is ontzettend specialistisch, en wij hebben de geweldige taak gekregen om het ook publiek te maken,” Flora van Gaalen, hoofd Programma, sluit de workshopsessie af met een introductie van het eerste tentoonstellingsidee. Het programma wordt meer dan de viering van de gebouwde hoogtepunten van het inmiddels iconische architectenbureau, het maakt ook voelbaar hoe MVRDV werkt; interdisciplinair, genetwerkt en digitaal. De publieke presentatie, te zien vanaf eind oktober, zal aan de hand van hun werk ook een deel van de geschiedenis van de computer in de architectuur tonen: hoe architectuur en ontwerp zich hebben ontwikkeld in relatie tot de digitale revolutie en de intrede van de computer in het ontwerpproces.

Behind the Screens

De workshop Behind the Screens was onderdeel van Repositioning Architecture in the Digital, de zevende conferentie van het Jaap Bakema Study Centre. Tijdens de conferentie werd een kritische blik geworpen op de wisselwerking tussen architectuur en digitale cultuur sinds de jaren zeventig. Het is georganiseerd in samenwerking met Georg Vrachliotis, hoogleraar Theory of Architecture and Digital Culture aan de TU Delft.

Sprekers

 • Flora van Gaalen, hoofd Programma Het Nieuwe Instituut
 • Eline de Graaf, conservator Het Nieuwe Instituut
 • Suzanne Mulder, conservator Het Nieuwe Instituut
 • Frans Neggers, archivaris Het Nieuwe Instituut

Deelnemers

 • Ludo Groen, onderzoeker Het Nieuwe Instituut
 • Jan Knikker, partner MVRDV
 • Marten Kuijpers, onderzoeker Het Nieuwe Instituut
 • Marina Otero Verzier, director Research Het Nieuwe Instituut
 • Ellen Smit, conservator Het Nieuwe Instituut
 • MVRDV - NEXT

Moderators

 • Dirk van den Heuvel, hoofd Jaap Bakema Study Centre
 • Georg Vrachliotis, hoogleraar Theory of Architecture and Digital Culture, TU Delft

Tekst: Soscha Monteiro, coördinator Jaap Bakema Study Centre.

Lees ook