Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut neemt deel aan het Professional Visits Programme van de internationale iPRES conferentie op 20 september. iPRES is de belangrijkste conferentie op het gebied van digitale conservering. Het Professional Visits Programme geeft deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen bij verschillende Nederlandse culturele instellingen die zich hier mee bezighouden. Deze gastorganisaties geven rondleidingen en presenteren hun resultaten op het gebied van digitaal behoud.

Het Nieuwe Instituut beheert de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, een van de grootste collecties op het gebied van architectuur. Het Nieuwe Instituut beoogt zowel de publieke waardering voor de cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, vormgeving en digitale cultuur te verhogen, als ook de wisselwerking tussen deze disciplines te versterken.

Sinds 2015 werkt Het Nieuwe Instituut aan duurzame toegang tot digitale collecties, in samenwerking met nationale en internationale partners, waaronder CCA, Netwerk Digitaal Erfgoed, Nationaal Archief en Beeld en Geluid. Het digitale archief van architectenbureau MVRDV fungeert als belangrijke case study bij het opzetten van een digitale voorziening voor beheer en beschikbaarstelling van digitale archieven, het verder ontwikkelen van het verzamelbeleid, en de kennisoverdracht aan erfgoedprofessionals.

Tijdens het bezoek presenteert Het Nieuwe Instituut zijn activiteiten op het gebied van digitaal behoud, zoals de 'digital preservation policy', de ontwikkeling van faciliteiten voor duurzame opslag en het meerjarenprogramma Architectuur Dichterbij, dat zorgdraagt voor de restauratie, conservering en digitalisering van grote delen van de analoge en gedigitaliseerde collectie. Deelnemers aan iPRES kunnen zich aanmelden via hun registratieformulier.

Sponsor

Het Nieuwe Instituut is tevens platinum sponsor van iPRES 2019. Behrang Mousavi, General Manager Erfgoed: "iPRES is een belangrijke conferentie waar alle kennis en ervaringen van de afgelopen 15 jaar met betrekking tot preservation wordt besproken en gedeeld. Netwerken zijn daarbij van groot belang, niet alleen voor kennisoverdracht, maar ook om inhoud en techniek met elkaar te verbinden. Het Nieuwe Instituut verheugt zich op deelname aan iPRES2019, vanuit zijn digital preservation programma en het structurele onderzoek naar digitale cultuur als ontwerpdiscipline."