Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In het kader van Architecture of Appropriation, het onderzoek naar toe-eigening in de architectuur, is het archief van architect Hein de Haan geacquireerd, een architect die veelvuldig samenwerkte met krakers en zich zijn leven lang inzette voor het behoud van de bestaande stad, kleinschalige bouw en een mix van wonen, werken en voorzieningen.