Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Archieven en erfgoedinstellingen kennen vaste kaders en standaarden voor het beheren van hun analoge collecties. Goed georganiseerde processen die ondersteund worden door daarop toegesneden software applicaties. Het verzamelen, verwerken en beheren van born digital archieven vereist echter andere processen, vaardigheden en technieken. De Leeromgeving Digital Preservation heeft tot doel om ook voor het beheren van digitale archieven kaders en standaarden te ontwikkelen en de kennis en kunde over duurzame toegang tot digitale bestanden te vergroten. De kwaliteit van een archief wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop architectenbureaus hun werk archiveren. Een gebrek aan goede ordening kan bij opname in de collectie leiden tot problemen rond de selectie, het beheer en toegankelijkheid. Ook hier zal aandacht naar uit gaan.

Leeromgeving Digital Preservation

Medewerkers van de afdeling Erfgoed volgen in april en mei de vijfdaagse training Digital Preservation. Zij leren in een theoretisch deel over duurzaamheidsrisico’s en de bestrijding ervan. De cursisten passen het geleerde vervolgens toe bij het doorlopen van het hele proces van acquisitie tot en met beschikbaarstelling en het oplossen van praktische problemen die zich hierbij voordoen. De resultaten hiervan zijn van nut bij de volgende fase: het ontwikkelen van voorzieningen voor digitale duurzaamheid voor Het Nieuwe Instituut.

Herbruikbare resultaten

De Leeromgeving vormt de eerste stap in de beantwoording van de opgave die voortkomt uit het TNO rapport ‘Born Digital Preservation bij Het Nieuwe Instituut’ uit 2015. Dat rapport beschrijft wat er nodig is om een digitaal depot, het geheel van processen en opslag, adequaat in te richten. De Leeromgeving maakt tevens deel uit van het werkpakket ‘Houdbaar’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een initiatief van het Ministerie van OCW. Een van de belangrijkste punten in het Netwerk Digitaal Erfgoed is het (door)ontwikkelen van voorzieningen die ook door andere instellingen gebruikt kunnen worden. De resultaten van de leeromgeving zullen dit najaar dan ook beschikbaar komen voor het erfgoedveld, en de leeromgeving zelf zal met enige aanpassingen herbruikbaar zijn voor andere instellingen.

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Het Nieuwe Instituut is een van de NCDD partners die deelnemen in dit netwerk. De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is in 2008 opgericht door een groep organisaties uit de publieke sector die de zorg voor verzamelingen van digitale data tot hun kerntaak rekenen. Het doel van de Coalitie is gezamenlijk en domein overstijgend een organisatorische en technische infrastructuur tot stand te brengen die waarborgt dat digitale bestanden ook op de lange termijn bruikbaar blijven.

Het traject Leeromgeving Digital Preservation loopt tot september 2016. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Neggers (projectleider) of Behrang Mousavi (manager Erfgoed)