Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een nieuwe visie op erfgoed

Sinds 1 januari 2021 is Het Nieuwe Instituut een erfgoedinstelling. Het begrip ‘innovatie’ heeft niet langer betrekking op de creatieve industrie, maar op het inhoudelijk verlangen om verleden en toekomst op basis van de Rijkscollectie en/of andere archieven aan elkaar te verbinden. Netwerkvorming en partnerships zijn essentieel voor de ontsluiting van de collectie. Aan de hand van verschillende vormen van onderzoek - speculatief, academisch, ontwerpend, publiek - worden nieuwe benaderingen ontwikkeld om naar het archief te kijken, er waarde aan toe te kennen en betekenis te geven. De betekenis van collecties staat immers niet vast, is voortdurend aan verandering onderhevig en moet telkens opnieuw gemaakt en bewezen worden. Daarbij staat de vraag centraal hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en daaraan verbonden acquisitie- en ontsluitingsbeleid nieuwe vormen van meerstemmigheid en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen.

Bijdragen

De aankoop van de interieurmaquette van Theo van Doesburg is mede mogelijk gemaakt met de genereuze bijdragen van Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Dura Kunstfonds en haar A. Quist-Rütter Fonds), Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en Galerie Gmurzynska.