Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In OASE 99 schrijft Bernard Colenbrander over de omslag in het architectenberoep van analoog naar digitaal, en over het verzamelen en bewaren van digitale archieven. Hij sprak daarvoor met drie 'van de voornaamste archivalische collectioneurs van de westerse architectonische erfenis': Sofie De Caigny van het Vlaamse Architectuurinstituut, Behrang Mousavi van het Nieuwe Instituut en Martien de Vletter van het Canadian Center for Architecture.

"Gebouwen worden vanaf het eerste, prille idee via nieuwe media gegenereerd, en dat werkt door tot op de bouwplaats en zelfs ook tot in de reservaten waar de intellectuele erfenis van architecten wordt bewaard. Met die reservaten bedoel ik de architectuurinstituten en meer in het bijzonder de afdelingen daarbinnen, die zich bezighouden met het verzamelen van archieven die gevormd zijn door actoren in de architectonische cultuur, met name door architecten. Daarover gaat dit artikel. Wat merkt men daar, in deze reservaten van architectonische cultuur, van de veranderingen in de manier waarop gebouwen gemaakt worden?"

Lees het volledige artikel hieronder, een gedrukt exemplaar van OASE is verkrijgbaar bij NAi Boekverkopers.

OASE

OASE is een onafhankelijk, internationaal, peer-reviewed tijdschrift voor architectuur dat het academisch vertoog en de gevoeligheden van de ontwerppraktijk integreert. OASE ijvert voor kritische reflectie, waarbij het architecturaal project een centrale plek inneemt, en tegelijkertijd begrepen wordt binnen een ruimer cultureel veld.

OASE 99, De effecten van architectuurmusea, gaat over de rol van architectuurmusea. OASE biedt een context om de huidige situatie te doorgronden en onderzoekt welke rol de architectuurmusea in de toekomst kunnen spelen in de architectuurcultuur.