Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Dit najaar start een nieuwe editie van Open Archief. Samen met Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, wordt in 2020/21 opnieuw het creatief hergebruik van digitaal erfgoed gestimuleerd door makers de gelegenheid te bieden een nieuw mediawerk te maken met gebruik van open, digitale collecties. In het najaar van 2020 worden via een Open Call drie mediamakers geselecteerd om deel te nemen aan het project. Copyright en open collecties zullen gedurende het traject onderwerp zijn van onderzoek en reflectie.

Dit jaar kiest Open Archief voor een specifiek thema: RE:SEARCH. Het thema dient als inspiratie voor de deelnemers en kan vanuit verschillende invalshoeken worden verkend. RE:SEARCH is bedoeld om een gevoel van speelsheid op te roepen, voortvloeiend uit archiefonderzoek dat zowel antwoorden biedt als vragen stelt, zowel verkennend als gericht is.

Internationaal symposium

Om het bereik van de kennis en inzichten die uit Open Archief voortvloeien te vergroten wordt in 2021 een internationaal symposium georganiseerd dat zich richt op drie onderwerpen: Re:Use, Re:Search en Copyright. Het is een multidisciplinair evenement waar professionals uit verschillende vakgebieden (beeldmakers, kunstenaars en professionals op het gebied van erfgoed en auteursrechten) samen komen om kennis en inzichten te delen over het artistiek hergebruik van erfgoed, en deze kritisch te beoordelen.

Nieuwe partner

De organisatie van Open Archief is verheugd dat het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), als partner aansluit bij deze nieuwe editie van het project. Het IISG stelt zijn open, digitale collectie beschikbaar en assisteert bij de curatorial en onderzoeksmatige vraagstukken van het project.

Meer informatie over de open call en het programma is binnenkort te vinden op www.openarchief.com. Vragen? Neem contact op via openarchief@beeldengeluid.nl