Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis organiseert Het Nieuwe Instituut de tweede editie van Open Archief, een programma waarin drie makers op zoek gaan naar nieuwe verhalen in digitale collecties, met als eindresultaat een nieuw mediawerk. Nu, halverwege het traject, zijn de geselecteerde kunstenaars volop bezig met hun onderzoek. En hoewel ze uit verschillende disciplines komen loopt het thema ‘activisme en archieven’ als een rode draad door de drie projecten.

Re:Use Clinic #1 ‘Copyright’

Op 25 februari werd de eerste van twee ‘Re:use clinics’ georganiseerd. Dit online evenement met het thema ‘Copyright’ werd door zo’n 60 mensen bezocht. Deze clinics zijn bedoeld om erfgoedinstellingen en makers samen te brengen en het gesprek te voeren over creatief hergebruik, aan de hand van een specifiek thema. Te gast waren sprekers Arlette Bekink van Pictoright en Open GLAM-pleitbezorger Douglas McCarthy. Aan Brigitte Jansen, de moderator, de taak om sprekers en bezoekers aan te moedigen vragen te stellen en de discussie met elkaar aan te gaan.

Pictoright representeert beeldmakers en hun (collectieve) rechten die worden geïnd voor het lenen, kopiëren en verspreiden van beelden. Omdat deze rechten uit praktisch oogpunt niet individueel te innen zijn, gebeurt dit collectief, waarna ze doorPictoright verdeeld worden onder degenen die er recht op hebben. Collectieve rechten krijgen binnenkort een wettelijke basis in het Nederlandse recht. Arlette Bekink introduceerde de Appropriation Art richtlijn die Pictoright onlangs heeft opgesteld. Daarmee kan getoetst worden in hoeverre het gebruik van een werk ín een ander werk, iets dat op grond van het auteursrecht niet is toegestaan, toch acceptabel is. Pictoright erkent hiermee dat het refereren naar werk van anderen voor veel kunstenaars onlosmakelijk verbonden is met het creatieve proces.

Douglas McCarthy wilde als ‘Open GLAM-advocaat allereerst benadrukken dat de eeuw van digitaal cultureel erfgoed is aangebroken. Hij ging met name in op werk dat zich in het publieke domein bevindt, werk dus waarop geen auteursrechten meer berusten. Werken in het publieke domein zouden altijd zo toegankelijk mogelijk online beschikbaar moeten zijn. McCarthy liet zien hoe de status quo krampachtig wordt vastgehouden door beperkt toegang tot het publieke domein te bieden. Terwijl er juist kansen liggen in het opengooien van een collectie. Ook makers zelf hebben invloed op de mate van toegankelijkheid. Wat voor licentie geeft een maker zijn werk bijvoorbeeld? Wat gebeurt er met het werk als het op social media wordt geplaatst? Kunnen erfgoedinstellingen een actieve rol spelen in dit debat en waarborgen dat collecties open blijven?

Tentoonstelling en symposium

Komende maanden zullen de kunstenaars verder gaan met hun onderzoek in de verschillende collecties en hun mediawerk ontwikkelen. Elke maand schrijft één kunstenaar over de voortgang van het onderzoek op het research blog op de Open Archief website. Op 3 juni opent de tentoonstelling Open Archief 2021 in Het Nieuwe Instituut waarin de drie werken te zien zullen zijn. Daarnaast organiseert Open Archief een internationaal, digitaal symposium, waarin onder andere auteursrecht centraal zal staan.

In navolging van de maatschappelijk relevante thema’s die de kunstenaars dit jaar aansnijden, racisme, discriminatie, activisme en democratie, is het essentieel dat erfgoedinstelling hun collecties openstellen om juist ook deze onderzoeksvragen te faciliteren. Dat gebeurt tijdens de 2e Re:Use Clinic in april, met het thema ‘the ethics of reuse’.

Erfgoedinstelling

Sinds 1 januari 2021 is Het Nieuwe Instituut een erfgoedinstelling. Netwerkvorming en partnerships zijn essentieel voor de ontsluiting van de collectie. Aan de hand van verschillende vormen van onderzoek - speculatief, academisch, ontwerpend, publiek - worden mogelijk nieuwe benaderingen, methodologieën en narratieve ontwikkeld om naar de collectie te kijken, er waarde aan toe te kennen en betekenis te geven. Een belangrijke vraag daarbij is hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en daaraan verbonden acquisitie- en ontsluitingsbeleid nieuwe vormen van meerstemmigheid en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen.

Blijf op de hoogte via www.openarchief.com. Heb je vragen? Mail naar openarchief@beeldengeluid.nl.