Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid, Het Nieuwe Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bieden drie mediamakers een artist in residence-programma aan van zes maanden om een nieuw, autonoom mediawerk te maken. Daarbij maken ze gebruik van de open, digitale collecties van de drie instellingen. De geselecteerde makers ontvangen een werkbeurs (honorarium en productiebudget) van €7.800. Voorstellen kunnen tot en met 25 februari 2022, 17:00 uur worden ingediend.

Werkperiode

Open Archief stelt drie werkplekken beschikbaar voor de periode maart tot en met oktober 2022. De werkperiode biedt ruimte aan onderzoek, experiment en productie. De geselecteerde makers ontvangen een beurs van €7.800 (waarvan €6.800 honorarium en €1.000 werkbudget). Tijdens deze werkperiode krijgen de makers de mogelijkheid om fysiek en online onderzoek te doen en nieuw werk te realiseren. Vanaf 27 oktober 2022 wordt dit werk in een gezamenlijke tentoonstelling geëxposeerd in Het Nieuwe Instituut. Tijdens het project krijgen de makers ondersteuning van medewerkers van de drie culturele instellingen en van externe experts. Daarnaast wordt een actieve en positieve bijdrage verwacht aan de overige activiteiten van het project, zoals de Re:Use Clinics, online essays en het vormgeven van de expositie.

Kaders

Het voorstel bevat een nieuw onderzoek en een (media)kunstwerk, gebaseerd op één of meer collecties van de deelnemende instituten (Het Nieuwe Instituut, Beeld en Geluid en IISG) die zich bevinden in het publieke domein. Het voorstel

  • Draagt een duidelijk thema uit, waarbij archiefmateriaal inhoudelijk ondersteunend is;
  • Bevraagt en onderzoekt erfgoed in het publieke domein;
  • Draagt bij aan meerstemmigheid en vertelt nieuwe verhalen aan de hand van archiefmateriaal.

We zoeken makers die

  • Afgestudeerd zijn, in Nederland wonen en hier een werkvergunning hebben;
  • Zich identificeren als kunstenaar, ontwerper, creatieve denker of maker;
  • Affiniteit hebben met archiefmateriaal, audiovisueel werk, grafisch ontwerp, architectuur, sociale geschiedenis en kunst;
  • Aantoonbaar inzicht hebben in of ervaring hebben met creatief hergebruik.

Aanmelden

Het voorstel kan in het Engels of Nederlands worden ingediend tot en met 25 februari 2022 17:00u (CET) door te mailen naar openarchief@beeldengeluid.nl.

Het voorstel dient te bestaan uit

  • Een motivatiebrief waarin je een heldere en beknopte beschrijving geeft van het projectvoorstel, en van je motivatie om met open erfgoedmateriaal te werken. (max 2 pagina’s); 
  • Bijlage I: portfolio (max 10 pagina’s); 
  • Bijlage II: CV (max. 2 pagina’s).

In de aanmelding kunnen links naar video’s of websites worden opgenomen.

Beoordelingsprocedure

De jury - bestaande uit medewerkers van Het Nieuwe Instituut, Beeld en Geluid, IISG en twee externe kunstenaars – selecteren uit de inzendingen drie makers. De uitslag wordt bekend gemaakt op 18 maart 2022. Vooraf kan geen concept van het voorstel worden voorgelegd. Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.

Meer weten of heb je vragen over de procedure?

Bezoek www.openarchief.com voor updates, beeldmateriaal, nieuwsberichten en blogs of mail naar openarchief@beeldengeluid.nl.