Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Brede toegankelijkheid

Het digitaliseren van materiaal is een voorwaarde voor de brede toegankelijkheid van de collectie die Het Nieuwe Instituut nastreeft. Ten eerste doordat de noodzaak tot fysieke raadpleging vervalt, waardoor de originelen beter behouden blijven. Ten tweede omdat digitalisering online gebruik van de collectie mogelijk maakt en stimuleert.

Digitalisering is daardoor verbonden aan tal van projecten binnen Architectuur Dichterbij, zoals de ontwikkeling van een nieuwe collectie-interface, de verbetering van het huidige zoekportaal, contentdonaties aan Wikimedia Commons, en beschikbaarstelling van de collectie aan andere partijen door middel van Linked Open Data. Daarnaast worden er licenties en rechtenverklaringen aan de bestanden gekoppeld, zodat duidelijk is op welke manier het materiaal gebruikt kan worden.

Mede door deze toepassingen krijgen twee belangrijke uitgangspunten vorm: meerstemmigheid en netwerkvorming. Collectiestukken kunnen vanuit diverse perspectieven benaderd worden, en nieuwe verbindingen worden door gebruikers zelf gelegd. De hele collectie met een omvang van een paar miljoen documenten digitaliseren is niet haalbaar en ook niet het doel van de digitaliseringsoperatie. Conservatoren van Het Nieuwe Instituut buigen zich daarom over de vraag welke archieven het meest relevant of noodzakelijk zijn om te digitaliseren. Daarbij spelen verschillende factoren een rol zoals de fysieke staat van het materiaal, de maatschappelijke relevantie van het archief, de vraag vanuit gebruikers en de samenhang met andere archieven. Het zijn vragen die samenkomen in het project Rethinking the Collection, dat zich bezighoudt met waardetoekenning en betekenisgeving, en dat met behulp van speculatief, kritisch en artistiek onderzoek nieuwe manieren ontwikkelt om naar de collectie te kijken.

Lees ook

Atelier Nelly en Theo van Doesburg
Curatoren Koehorst in 't Veld over het belang van digitalisering

"Een essentiële verschuiving tekent zich af in de wijze waarop we digitalisering beschouwen. Vooralsnog domineert het beeld van een zuiver technische opgave. Maar de wezenlijke impact is naar onze overtuiging gekoppeld aan de culturele waarde die erin besloten ligt. Omdat digitalisering toegang geeft tot alle mogelijke dwarsverbanden en netwerken. Zo’n laag is onmisbaar om tot wezenlijk andere ontsluitingen van het erfgoed te komen. Wij zien Atelier Nelly en Theo van Doesburg als een pleidooi om bij de ontsluiting van archieven juist de veelstemmigheid te zoeken, door verbindingen tussen collecties te leggen en het publiek te betrekken bij de interpretatie van de verhalen die dan tevoorschijn komen.”