Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De eerste bouwprojecten dateren al uit 1963, het jaar waarin Ton Alberts (1927-1999) het architectenbureau oprichtte. Vanaf 1975 werd hij bijgestaan door Max van Huut (Batavia, vm Nederlands-Indië, 1947). In 1987 werden de twee architecten partners in het nieuwe bureau Alberts en Van Huut. Samen met het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen, vormt het hoofdkantoor van de NMB (nu ING) in Amsterdam Zuid-Oost het icoon van het organisch bouwen in Nederland. Het is een expressionistisch, bakstenen gebouw waarvan de vormentaal wordt ingegeven door de functionele en fysische voordelen ervan. Een schuine muur is geen teken van vormwil, maar zorgt ervoor dat minder geluid wordt weerkaatst naar de gevels aan de overzijde van de straat. De rol van de architect is die van een deemoedige bemiddelaar van 'levensenergieën', maar tegelijkertijd is hij een van de weinige ingewijden in de materie, zodat hij zich een genezende, ‘helende ‘rol kan aanmatigen.

Menselijke maat

Langzaam groeide de overtuiging dat liefde en toewijding een gebouw doen ontstaan dat zowel de gebruikers als de omgeving ten goede komt. Gebouwen met warme kleuren, veel baksteen, grillige, organische vormen en scheve wanden. Van gebouwen met rechthoekige vormen worden de mensen die erin verblijven hard, hoekig, ongevoelig en rationeel, meende Alberts. Mensen voelen zich behaaglijker en worden naar zijn idee veel vrijer en vriendelijker in gebouwen met vormen die ontleend zijn aan de natuur en die de beleving centraal stellen. In de visie van het bureau vormt de mens het uitgangspunt en is zijn welbevinden, door het optimaal laten samenvloeien van landschap, stedenbouw en architectuur, het doel. In het ontwerp dient de menselijke maat voelbaar en zichtbaar te zijn.

Digitalisering

Deze visie vertaalt zich in het archief en met name in de ontwerptekeningen, waarin zich prachtige pastels, véél perspectieven, details en fraaie schetsen bevinden. Het organisch bouwen heeft niet veel navolging gevonden en ook daarom is het archief uniek in de collectie van Het Nieuwe Instituut. In het Study Centre van Het Nieuwe Instituut zijn vanaf vandaag de fraaie ontwerptekeningen voor onderzoek beschikbaar. Tegelijk met de inventarisatie is een voorstel tot digitalisering gemaakt. De digitalisering is inmiddels gestart en de stukken uit het archief zullen in de loop van dit jaar online toegankelijk zijn.