Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een ‘heerlijke chaos’, levendigheid en een scala aan mogelijkheden om eens iemand tegen het lijf te lopen. Architect Piet Blom (1934-1999) was één van de meest hartstochtelijke pleitbezorgers van dit idee. Hij werkte het uit in een serie tekeningen, maquettes en brochures onder de noemer ‘Wonen als Stedelijk Dak’, een studie naar nieuwe woonvormen en een nieuw samenlevingsmodel, waarin alle functies van stedelijk leven met elkaar geïntegreerd zijn. Vanaf 9 november is een aantal tekeningen uit deze serie te zien in het Rijksmuseum.

Co-curatorschap

Sinds 2013 bestaat er een meerjarig co-curatorschap tussen Het Nieuwe Instituut en het Rijksmuseum met betrekking tot de vaste presentatie van de twintigste eeuw in het Rijksmuseum. Iedere vier a zes maanden is er een nieuwe keuze te zien uit de archieven van Het Nieuwe Instituut, waarbij twee tijdvakken centraal staan: de avant-garde bewegingen uit de jaren twintig en dertig, en de jaren vijftig en zestig. Het Rijksmuseum draagt zorg voor de conservering en eventuele restauratie van deze tekeningen. Eerder waren werken te zien van onder andere P. Blom, H. Th. Wijdeveld, G. Rietveld, J. Duiker, C. van Eesteren, H. Hertzberger en W. Wissing en Th. van Doesburg.