Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Collectiestukken op Flickr Commons 1.000.000 keer bekeken

9 JANUARI 2014

De foto’s, tekeningen en maquettes uit de collectie van Het Nieuwe Instituut op Flickr Commons zijn 1.000.000 keer bekeken. Flickr Commons biedt een platform voor erfgoed dat vrij gebruikt kan worden omdat het materiaal, voor zover bekend, geen auteursrechtelijke beperkingen kent. Het gaat om ‘verweesde werken’ of werken waarvan Het Nieuwe Instituut zelf de rechten beheert.

Pagina's