Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Open Call: Open Archief 2020/21 RE:SEARCH

23 SEPTEMBER 2020

Drie mediamakers krijgen de mogelijkheid om binnen een werkperiode van zes maanden een nieuw, autonoom mediawerk te maken gebruikmakend van de digitale collecties van Het Nieuwe Instituut, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De geselecteerde makers ontvangen een werkbeurs van €7.800. Voorstellen kunnen tot en met 30 oktober 2020 17:00u (CET) worden ingediend.

Open Archief 2020-2021: nieuw thema, nieuwe partner

18 SEPTEMBER 2020

Dit najaar start een nieuwe editie van Open Archief. Samen met Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, wordt in 2020/21 opnieuw het creatief hergebruik van digitaal erfgoed gestimuleerd door makers de gelegenheid te bieden een nieuw mediawerk te maken met gebruik van open, digitale collecties. In het najaar van 2020 worden via een Open Call drie mediamakers geselecteerd om deel te nemen aan het project. Copyright en open collecties zullen gedurende het traject onderwerp zijn van onderzoek en reflectie.

Migreren en emuleren als strategie voor Het Nieuwe Instituut

27 JULI 2020

Digitale informatie duurzaam toegankelijk maken én houden kent grote uitdagingen, zoals de voortdurende veranderingen in media en technologie, de grote variatie aan gebruikte softwareformaten, bestandsformaten en informatiedragers. In opdracht van Het Nieuwe Instituut is onderzoek gedaan naar twee strategieën om bestanden leesbaar en bruikbaar te houden: migratie en emulatie.

De anderhalve meter van Neufert

19 JUNI 2020

De Covid-19-pandemie heeft direct bijgedragen aan een toegenomen bewustzijn van verschillende bewegingen van diverse lichamen in de publieke ruimte. Tegelijkertijd heeft social distancing in Nederland geleid tot de introductie van één enkele norm waar de gehele samenleving aan wordt onderworpen: de anderhalve meter. Hiermee wordt teruggegrepen op een rationele beheersing van de samenleving op basis van uniforme oplossingen. Er is een directe verbinding te leggen tussen de anderhalvemetersamenleving en het experimentele rationaliseringsdenken van de Bau-entwurfslehre van de Duitse architect Ernst Neufert.

(T)huiswerken in Huis Sonneveld

25 MAART 2020

De studio in Huis Sonneveld is de huiswerkplek voor de dochters Puck en Gésine. Architect Leen van der Vlugt ontwierp een leisure space en kantoorruimte ineen. 

Internationale vrouwendag 2020

5 MAART 2020

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag zijn een paar van de minder bekende architectenarchieven van vrouwelijke architecten boven tafel gehaald: die van Luzia Hartsuyker-Curjel en Elsbeth Bout-van Blerkom, en het dossier van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid uit 1898. 

Wachten op Miró. De totstandkoming van een tegeltableau voor het Bio Herstellingsoord van J.J.P. Oud.

10 FEBRUARI 2020

In het gezamenlijke archief van J.J.P. Oud en zijn zoon H.E. Oud schetsjes gevonden die gemaakt zijn voor een tegeltableau op de gevel van het Bio Herstellingsoord in Arnhem. Uit de correspondentie van Oud blijkt dat hij de Spaanse schilder, beeldhouwer en keramist Joan Miró had ingeschakeld voor dit tegeltableau. Zijn de kleurige schetsjes in het archief van diens hand, of heeft Oud ze zelf ingetekend? Zijn ze mogelijk een ontwerp van Karel Appel, die de opdracht van Miró overnam rond 1960?

Hans Tupker: een zolder vol archiefdossiers

28 JANUARI 2020

Eind 2019 heeft Het Nieuwe Instituut de nalatenschap van architect Hans Tupker (1935-2015) verworven. De acquisitie van dit archief is een uitvloeisel van de tentoonstelling Structuralisme (2014) waarbij geput werd uit archieven van o.a. Piet Blom, Joop van Stigt en Herman Hertzberger. Het archief van Hans Tupker vormt hierop een aanvulling. Welke keuzes worden gemaakt bij de selectie en waardering van projecten en documenten uit zijn archief?