Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Open Archief selecteert drie nieuwe mediamakers

7 DECEMBER 2020

Jessica de Abreu, Michiel Huijben en Femke Dekker zijn de drie geselecteerde kunstenaars voor het project Open Archief 2020/21 dat in december 2020 van start gaat. De focus ligt dit jaar op een sterke multidisciplinaire visie op het creatief hergebruik van archiefmateriaal. Open Archief is een initiatief van Het Nieuwe Instituut, Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Onderzoek gestart naar een verzamelbeleid voor archieven tuin- en landschapsarchitectuur

7 DECEMBER 2020

Het Nieuwe Instituut doet in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar een mogelijk verzamelbeleid ten aanzien van tuin- en landschapsarchitectuurarchieven. Aanleiding is het ontbreken van een duidelijke bewaarplaats, waardoor dit materiaal moeilijk zijn weg vindt naar culturele instellingen, versnipperd raakt of verdwijnt. Een situatie die voortkomt uit het ontbreken van een gemeenschappelijk gedragen visie op de culturele waarde van dit erfgoed. 

Het Gezonde Huis: nieuwe audiotour Huis Sonneveld

19 NOVEMBER 2020

Huis Sonneveld is niet alleen bijzonder vanwege de moderne architectuur en het luxueuze en comfortabele interieur, het is ook een ‘gezonde’ woning voor lichaam en geest. Een nieuwe audiotour, gemaakt naar aanleiding van de corona-pandemie, werpt nieuw licht op het innovatieve ontwerp van architecten Brinkman en Van der Vlugt. 

Open Call: Open Archief 2020/21 RE:SEARCH

23 SEPTEMBER 2020

Drie mediamakers krijgen de mogelijkheid om binnen een werkperiode van zes maanden een nieuw, autonoom mediawerk te maken gebruikmakend van de digitale collecties van Het Nieuwe Instituut, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De geselecteerde makers ontvangen een werkbeurs van €7.800. Voorstellen kunnen tot en met 30 oktober 2020 17:00u (CET) worden ingediend.

Open Archief 2020-2021: nieuw thema, nieuwe partner

18 SEPTEMBER 2020

Dit najaar start een nieuwe editie van Open Archief. Samen met Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, wordt in 2020/21 opnieuw het creatief hergebruik van digitaal erfgoed gestimuleerd door makers de gelegenheid te bieden een nieuw mediawerk te maken met gebruik van open, digitale collecties. In het najaar van 2020 worden via een Open Call drie mediamakers geselecteerd om deel te nemen aan het project. Copyright en open collecties zullen gedurende het traject onderwerp zijn van onderzoek en reflectie.

Migreren en emuleren als strategie voor Het Nieuwe Instituut

27 JULI 2020

Digitale informatie duurzaam toegankelijk maken én houden kent grote uitdagingen, zoals de voortdurende veranderingen in media en technologie, de grote variatie aan gebruikte softwareformaten, bestandsformaten en informatiedragers. In opdracht van Het Nieuwe Instituut is onderzoek gedaan naar twee strategieën om bestanden leesbaar en bruikbaar te houden: migratie en emulatie.

De anderhalve meter van Neufert

19 JUNI 2020

De Covid-19-pandemie heeft direct bijgedragen aan een toegenomen bewustzijn van verschillende bewegingen van diverse lichamen in de publieke ruimte. Tegelijkertijd heeft social distancing in Nederland geleid tot de introductie van één enkele norm waar de gehele samenleving aan wordt onderworpen: de anderhalve meter. Hiermee wordt teruggegrepen op een rationele beheersing van de samenleving op basis van uniforme oplossingen. Er is een directe verbinding te leggen tussen de anderhalvemetersamenleving en het experimentele rationaliseringsdenken van de Bau-entwurfslehre van de Duitse architect Ernst Neufert.

(T)huiswerken in Huis Sonneveld

25 MAART 2020

De studio in Huis Sonneveld is de huiswerkplek voor de dochters Puck en Gésine. Architect Leen van der Vlugt ontwierp een leisure space en kantoorruimte ineen.