Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Publicatie Open Archief

24 JANUARI 2020

In deze digitale publicatie blikken de deelnemende makers en inititatiefnemers terug op het project Open Archief en delen ze opgedane kennis en ervaringen met collega-erfgoedinstellingen en makers. 

iPRES Professional Visits Programme: Naar een duurzame toegankelijkheid van de architectuurcollectie

8 OKTOBER 2019

Op vrijdag 20 september bezocht een groep erfgoedprofessionals Het Nieuwe Instituut in het kader van het Professional Visits Programme van iPRES, de internationale conferentie over digital preservation. Doel van het bezoek was om deelnemers aan de conferentie kennis te laten maken met de activiteiten van Het Nieuwe Instituut op het gebied van duurzame toegankelijkheid, zoals het onderzoek ‘Between Creators and Keepers’ en het inrichten van een e-depot.

The Critical Visitor - Belangrijke subsidietoekenning door NWO Smart Culture

20 SEPTEMBER 2019

Het Nieuwe Instituut is partner binnen The Critical Visitor, een onderzoeksproject waarin de vraag centraal staat hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en het tentoonstellingsbeleid nieuwe vormen van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen. Het project heeft hiervoor € 500.000,- NWO Smart Culture subsidie ontvangen. Het vijfjarig onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van 15 culturele en wetenschappelijke instellingen.

Collectie van Het Nieuwe Instituut beschikbaar op Collectie Nederland

29 AUGUSTUS 2019

De komende zes jaar is Het Nieuwe Instituut druk bezig met het zichtbaar maken van de architectuurcollectie door middel van restauratie, conservering en digitalisering. Een van de projecten binnen het programma Architectuur Dichterbij is Linked Open Data (LOD). Met het beschikbaarstellen van collectiemateriaal via Collectie Nederland is een eerste resultaat van het LOD project behaald. 

Theo van Doesburg in Barbican Art Gallery

25 AUGUSTUS 2019

Vanaf 4 oktober zijn twee ontwerptekeningen voor Café Aubette uit het archief van Theo van Doesburg te zien in Barbican Art Gallery in Londen, waar ze deel uitmaken van de tentoonstelling Into the Night, Cabarets and Clubs in Modern Art. Daarna reist de expositie naar Wenen, waar twee andere ontwerpen voor Aubette te zien zullen zijn. Vier tekeningen die alleen na onderzoek en conservering in het kader van Architectuur Dichterbij weer konden worden uitgeleend.

Archief van landschapsarchitect Michael van Gessel verworven

21 AUGUSTUS 2019

Het Nieuwe Instituut heeft recent het archief van de tuin- en landschapsarchitect Michael van Gessel verworven. Een ontwerper met wie het grote publiek vaak onbewust heeft kennis gemaakt via een verblijf in een openbaar park, een heringericht landgoed, de openbare ruimte in nieuwe stadsdelen en woongebieden en grotere landschappelijke ensembles. Wie is Michael van Gessel? En wat betekent de verwerving van zijn archief voor het onderzoek naar de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur?

Het Nieuwe Instituut neemt deel aan iPRES Professional Visits Programme

14 AUGUSTUS 2019

Het Nieuwe Instituut neemt deel aan het Professional Visits Programme van de internationale iPRES conferentie op 20 september. iPRES is de belangrijkste conferentie op het gebied van digitale conservering. Het Professional Visits Programme geeft deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen bij verschillende Nederlandse culturele instellingen die zich hier mee bezighouden. Deze gastorganisaties geven rondleidingen en presenteren hun resultaten op het gebied van digitaal behoud.

Open Archief: halverwege het traject naar een nieuw mediawerk

5 AUGUSTUS 2019

Open Archief, een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid, heeft drie makers uitgenodigd om met de open, online collecties van beide instituten een nieuw mediawerk te maken. De eerste vier maanden stonden vooral in het teken van het ontdekken van de collecties, inspiratie opdoen, andere archiefinstellingen bezoeken en sparren met externe experts.