Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ministerie OCW investeert 11 miljoen in architectuurcollectie van Het Nieuwe Instituut

13 MAART 2018

Met de eenmalige injectie kan een belangrijke slag in het behoud en de restauratie van de Rijkscollectie worden gemaakt en wordt de reeds ingezette digitalisering en ontsluiting van het archief versneld.

Erfgoed in het Educatieprogramma

9 FEBRUARI 2018

Het interdisciplinaire karakter van Het Nieuwe Instituut vormt een unieke en rijke context voor educatieve programma's. Het aanbod voor families en het onderwijs groeit dan ook elk jaar. Begin 2018 is er een nieuw erfgoedprogramma gestart met basisschoolgroepen rondom architectuur en design in het archief van Het Nieuwe Instituut. De komende jaren wordt dit programma verder ontwikkeld.

Van pennenbakjes tot legpuzzels: 500 voorwerpen uit de collectie gefotografeerd en beschreven

16 JANUARI 2018

De archieven in de collectie bevatten doorgaans de weerslag van een architectonische praktijk op het platte vlak, zoals tekeningen, schetsen, foto’s, brieven en aantekeningen. In sommige gevallen maken ook kleine voorwerpen deel uit van een nalatenschap, zoals tekenmaterialen, naamplaatjes, pennenbakjes, kleur- en materiaalstalen, serviesgoed, beeldjes en klein gereedschap als een waterpas, voluut, troffel of duimstok. De collectie bevat zo'n 500 van dit soort objecten. Ze zijn bijna allemaal beschreven, gefotografeerd en online te bekijken via het Zoekportaal.

OASE - Binnenin de zwarte doos

10 JANUARI 2018

In OASE 99 schrijft Bernard Colenbrander over de omslag in het architectenberoep van analoog naar digitaal, en over het verzamelen en bewaren van digitale archieven. Hij sprak daarvoor met drie 'van de voornaamste archivalische collectioneurs van de westerse architectonische erfenis': Sofie De Caigny van het Vlaamse Architectuurinstituut, Behrang Mousavi van het Nieuwe Instituut en Martien de Vletter van het Canadian Center for Architecture.

Collages en zeefdrukken van Gerard van Zeijl

28 NOVEMBER 2017

Het Nieuwe Instituut heeft onlangs het archief van Gerard van Zeijl (1940-2017) verworven, voormalig docent en hoogleraar aan de TU Eindhoven. Naast documentatie van zijn onderwijs- en ontwerppraktijk, bevat het archief ook vrij werk, waaronder een aantal verrassende collages en zeefdrukken uit de periode 1963-1978.

'Wonen als Stedelijk Dak' te zien in het Rijksmuseum

30 OKTOBER 2017

Een ‘heerlijke chaos’, levendigheid en een scala aan mogelijkheden om eens iemand tegen het lijf te lopen. Architect Piet Blom was één van de meest hartstochtelijke pleitbezorgers van dit idee. Hij werkte het uit in een serie tekeningen, maquettes en brochures onder de noemer ‘Wonen als Stedelijk Dak’. Vanaf 9 november is een aantal tekeningen uit deze serie te zien in het Rijksmuseum.

Conservering fotocollectie

28 SEPTEMBER 2017

In 2016 is het Nieuwe Instituut gestart met een meerjarig fotoconserveringsproject voor de naar schatting 300.000 foto’s in de collectie van het Rijksarchief. De eerste 50.000 foto’s zijn inmiddels geconserveerd en gedigitaliseerd.

Presentatie PASIG conferentie Oxford

19 SEPTEMBER 2017

Van 11 tot 13 september vond in Oxford de PASIG conferentie plaats (Preservation and Archiving Special Interest Group). Deze conferentie richt zich voornamelijk op de praktijk van duurzame toegang van archieven en het delen van kennis en ervaring. Behrang Mousavi, manager Erfgoed, gaf een presentatie over het conserveren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed en het belang van samenwerking.