Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

OASE - Binnenin de zwarte doos

10 JANUARI 2018

In OASE 99 schrijft Bernard Colenbrander over de omslag in het architectenberoep van analoog naar digitaal, en over het verzamelen en bewaren van digitale archieven. Hij sprak daarvoor met drie 'van de voornaamste archivalische collectioneurs van de westerse architectonische erfenis': Sofie De Caigny van het Vlaamse Architectuurinstituut, Behrang Mousavi van het Nieuwe Instituut en Martien de Vletter van het Canadian Center for Architecture.

Collages en zeefdrukken van Gerard van Zeijl

28 NOVEMBER 2017

Het Nieuwe Instituut heeft onlangs het archief van Gerard van Zeijl (1940-2017) verworven, voormalig docent en hoogleraar aan de TU Eindhoven. Naast documentatie van zijn onderwijs- en ontwerppraktijk, bevat het archief ook vrij werk, waaronder een aantal verrassende collages en zeefdrukken uit de periode 1963-1978.

'Wonen als Stedelijk Dak' te zien in het Rijksmuseum

30 OKTOBER 2017

Een ‘heerlijke chaos’, levendigheid en een scala aan mogelijkheden om eens iemand tegen het lijf te lopen. Architect Piet Blom was één van de meest hartstochtelijke pleitbezorgers van dit idee. Hij werkte het uit in een serie tekeningen, maquettes en brochures onder de noemer ‘Wonen als Stedelijk Dak’. Vanaf 9 november is een aantal tekeningen uit deze serie te zien in het Rijksmuseum.

Conservering fotocollectie

28 SEPTEMBER 2017

In 2016 is het Nieuwe Instituut gestart met een meerjarig fotoconserveringsproject voor de naar schatting 300.000 foto’s in de collectie van het Rijksarchief. De eerste 50.000 foto’s zijn inmiddels geconserveerd en gedigitaliseerd.

Presentatie PASIG conferentie Oxford

19 SEPTEMBER 2017

Van 11 tot 13 september vond in Oxford de PASIG conferentie plaats (Preservation and Archiving Special Interest Group). Deze conferentie richt zich voornamelijk op de praktijk van duurzame toegang van archieven en het delen van kennis en ervaring. Behrang Mousavi, manager Erfgoed, gaf een presentatie over het conserveren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed en het belang van samenwerking.

Beelden Rijksarchief op postzegelvel Wederopbouw

11 SEPTEMBER 2017

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland in een razend tempo nieuwbouw gepleegd. PostNL geeft op 11 september een postzegelvel uit met tien iconische gebouwen uit deze Wederopbouwperiode. De foto’s op de postzegels zijn afkomstig uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

Online cursus Leren Preserveren

6 JULI 2017

Leren Preserveren is een basiscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen die kennis op willen doen over het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk maken van digitale informatie in de praktijk. De cursus is vanaf nu online beschikbaar voor zelfstudie. De uitgebreide groepscursus start in oktober.

Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam: ontwerpen voor Nagele

4 APRIL 2017

Vanaf 5 april 2017 zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam diverse ontwerpen voor het landarbeidersdorp Nagele (1946-1964) te zien, afkomstig uit de collectie van Het Nieuwe Instituut. Hoewel ontworpen voor slechts een paar duizend mensen, is Nagele een schoolvoorbeeld geworden van de naoorlogse moderne stedenbouw en woningbouw: veel groen, strokenbouw, scheiding van wonen, werken, verkeer en ontspanning en een eigentijds winkelcentrum.