Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Beelden Rijksarchief op postzegelvel Wederopbouw

11 SEPTEMBER 2017

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland in een razend tempo nieuwbouw gepleegd. PostNL geeft op 11 september een postzegelvel uit met tien iconische gebouwen uit deze Wederopbouwperiode. De foto’s op de postzegels zijn afkomstig uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

Online cursus Leren Preserveren

6 JULI 2017

Leren Preserveren is een basiscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen die kennis op willen doen over het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk maken van digitale informatie in de praktijk. De cursus is vanaf nu online beschikbaar voor zelfstudie. De uitgebreide groepscursus start in oktober.

Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam: ontwerpen voor Nagele

4 APRIL 2017

Vanaf 5 april 2017 zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam diverse ontwerpen voor het landarbeidersdorp Nagele (1946-1964) te zien, afkomstig uit de collectie van Het Nieuwe Instituut. Hoewel ontworpen voor slechts een paar duizend mensen, is Nagele een schoolvoorbeeld geworden van de naoorlogse moderne stedenbouw en woningbouw: veel groen, strokenbouw, scheiding van wonen, werken, verkeer en ontspanning en een eigentijds winkelcentrum.

De toekomst van digitale duurzaamheid

7 MAART 2017

Papier is geduldig, bits en bites zijn dat niet. Tekeningen uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw kunnen opgevraagd en bestudeerd worden aan lange hoge tafels. Hoe zal over vijftig jaar het oeuvre van een vroeg 21ste eeuwse architect geraadpleegd worden? Kan het nog wel geraadpleegd worden?

Kraken in het Rijksarchief: verwerving archief Hein de Haan

23 FEBRUARI 2017

In het kader van Architecture of Appropriation, het onderzoek naar toe-eigening in de architectuur, is het archief van architect Hein de Haan geacquireerd, een architect die veelvuldig samenwerkte met krakers en zich zijn leven lang inzette voor het behoud van de bestaande stad, kleinschalige bouw en een mix van wonen, werken en voorzieningen.

Het Nieuwe Instituut en 100 Jaar De Stijl

10 FEBRUARI 2017

In het kader van het 100 jarig bestaan van De Stijl gaat Het Nieuwe Instituut verschillende samenwerkingsverbanden aan met museale instellingen, waaronder een co-productie met Gemeentemuseum Den Haag. Uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw worden honderden stukken uitgeleend ten behoeve van tentoonstellingen over 100 jaar De Stijl.

Start inventarisatie archief Pi de Bruijn

1 FEBRUARI 2017

Vorig jaar is begonnen met de inventarisatie van het archief van Pi de Bruijn (*1942). Bekende projecten zijn de uitbreiding van het Concertgebouw in Amsterdam (1984-1988), de nieuwbouw van de Tweede Kamer (1981-1992), de Beurstraverse in Rotterdam (1991-1996). Grote bekendheid verwierf hij met zijn werk voor de herbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede (2002-2008). Zijn werk als supervisor is een voorbeeld van de veranderende rol van architect en stedenbouwer.

Onderzoek gestart naar 3D scannen

28 NOVEMBER 2016

De afdeling Erfgoed van Het Nieuwe Instituut heeft een begin gemaakt met het in 3D presenteren van maquettes, om zo de opkomende technieken op dat gebied te verkennen, en te onderzoeken wat de meerwaarde is van nieuwe informatielagen.