Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De toekomst van digitale duurzaamheid

7 MAART 2017

Papier is geduldig, bits en bites zijn dat niet. Tekeningen uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw kunnen opgevraagd en bestudeerd worden aan lange hoge tafels. Hoe zal over vijftig jaar het oeuvre van een vroeg 21ste eeuwse architect geraadpleegd worden? Kan het nog wel geraadpleegd worden?

Kraken in het Rijksarchief: verwerving archief Hein de Haan

23 FEBRUARI 2017

In het kader van Architecture of Appropriation, het onderzoek naar toe-eigening in de architectuur, is het archief van architect Hein de Haan geacquireerd, een architect die veelvuldig samenwerkte met krakers en zich zijn leven lang inzette voor het behoud van de bestaande stad, kleinschalige bouw en een mix van wonen, werken en voorzieningen.

Het Nieuwe Instituut en 100 Jaar De Stijl

10 FEBRUARI 2017

In het kader van het 100 jarig bestaan van De Stijl gaat Het Nieuwe Instituut verschillende samenwerkingsverbanden aan met museale instellingen, waaronder een co-productie met Gemeentemuseum Den Haag. Uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw worden honderden stukken uitgeleend ten behoeve van tentoonstellingen over 100 jaar De Stijl.

Start inventarisatie archief Pi de Bruijn

1 FEBRUARI 2017

Vorig jaar is begonnen met de inventarisatie van het archief van Pi de Bruijn (*1942). Bekende projecten zijn de uitbreiding van het Concertgebouw in Amsterdam (1984-1988), de nieuwbouw van de Tweede Kamer (1981-1992), de Beurstraverse in Rotterdam (1991-1996). Grote bekendheid verwierf hij met zijn werk voor de herbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede (2002-2008). Zijn werk als supervisor is een voorbeeld van de veranderende rol van architect en stedenbouwer.

Onderzoek gestart naar 3D scannen

28 NOVEMBER 2016

De afdeling Erfgoed van Het Nieuwe Instituut heeft een begin gemaakt met het in 3D presenteren van maquettes, om zo de opkomende technieken op dat gebied te verkennen, en te onderzoeken wat de meerwaarde is van nieuwe informatielagen.

Selectie en beschrijving maquetteverzameling MVRDV

26 OKTOBER 2016

Het Nieuwe Instituut heeft een groot deel van de maquettecollectie van architectenbureau MVRDV verworven voor het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. Vorig jaar vond de overdracht plaats van het digitale archief van MVRDV. Begin volgend jaar zal ook het papieren archief volgen. Het Nieuwe Instituut is bezig met het onderzoek ten behoeve van de selectie, beschrijving en ontsluiting van de maquettes. De nieuwe aanwinst bestaat uit ruim 300 maquettes die gemaakt zijn vanaf de oprichting van het bureau in 1993 tot 2008. 

Hoog bezoek voor Simultaan Modernisme in Rotterdam

7 OKTOBER 2016

Het Chabot Museum, Huis Sonneveld en de Van Nellefabriek ontvingen op donderdag 6 oktober Dr. Reiner Haseloff, de minister-president van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, voor een preview van Simultaan Modernisme  - Simultanität der Moderne, het internationaal samenwerkingsproject tussen UNESCO Werelderfgoederen Van Nellefabriek Rotterdam en Bauhaus Dessau.

Simultaan modernisme

4 OKTOBER 2016

In een gezamenlijk project van de Van Nellefabriek, Huis Sonneveld, Chabotmuseum en de Kiefhoek, geven deze locaties en twee tentoonstellingen een helder beeld van de voornaamste ontwikkelingen uit de periode van het modernisme in Rotterdam en Dessau.