Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De onderzoeksinstallatie Habitat: Expanding Architecture belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van de architectuur en stedenbouw: het tiende CIAM-congres van 1956 in Dubrovnik. Daar stond het begrip 'habitat' centraal: een bredere opvatting van architectuur via een nieuwe ecologische benadering, die architectuur niet als een autonome discipline zag, maar als onderdeel van een groter, dynamisch geheel. Habitat toont werk uit de archieven van Aldo van Eyck, Jaap Bakema en Alison & Peter Smithson, aangevuld met recentere voorbeelden van Pjotr Gonggrijp en Frits Palmboom. De installatie dient als podium voor gesprek om de betekenis van ‘habitat’ toen en nu verder te onderzoeken.

datum
19/10/2018
tot
10/03/2019
 
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 

Congres Aldo & Hannie van Eyck

Tijdens Habitat zal het vijfde jaarlijkse Jaap Bakema Study Centre-congres plaatsvinden, dat in 2018 is gewijd aan het werk van Aldo & Hannie van Eyck. Het congres, The Irritant Principle of Renewal, wordt gehouden van 28 tot 30 november 2018.

Total Space

Habitat is de eerste in een reeks installaties in het Total Space-programma, dat het vervolg is van de Structuralisme¬-tentoonstelling uit 2014. Total Space opent de collectie van het Rijksarchief aan de hand van vragen van vandaag, specifiek het interdisciplinaire verkeer tussen architectuur, planning, antropologie en systeemtheorie zoals dat plaatsvond in de jaren '50 en '60. Een eerste publicatie en twee internationale workshops zijn gerealiseerd in 2015-2016.