Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Jaap Bakema Study Centre

Het Jaap Bakema Study Centre initieert en onderneemt onderzoeksprojecten die leiden tot tentoonstellingen, publicaties, discussies of specifieke deelonderzoeken, gerelateerd aan het programma van Het Nieuwe Instituut, en het onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

De structuralistische tekening 1955-1980

Tijdens archiefonderzoek voor de tentoonstelling Structuralisme, naar het werk van architecten als Piet Blom, Jan Verhoeven en Herman Hertzberger, kwamen tekeningen tevoorschijn die anders waren dan de gebruikelijke plattegronden, doorsneden en perspectieven. In plaats daarvan: abstracte structuren, geometrische patronen met felle kleuren, netwerkachtige steden en grids, collages en pamfletten. Conservator Ellen Smit startte een onderzoek naar de oorsprong en betekenis van deze tekeningen en schreef een essay over de uitkomsten.