Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Reproducties bestellen via het Zoekportaal

Reproducties van archiefstukken kunt u bestellen via het Zoekportaal. Stukken die als object zijn beschreven kunt u bestellen via het winkelwagentje onderaan de pagina. Stukken die u vindt in de boomstructuur van een archief bestelt u via het winkelwagentje op de thumbnail van de afbeelding. Alle afbeeldingen kunnen gratis op klein formaat worden gedownload.

Reproductieservice

Reproducties van archiefstukken die nog niet gescand zijn of nog niet zijn opgenomen in het Zoekportaal, kunt u aanvragen via het Reproductie bestelformulier. Een archiefmedewerker gaat dan voor u op zoek naar het juiste beeld. Eventuele onderzoekskosten die dit met zich meebrengt worden, na overleg, in rekening gebracht. De tarieven vindt u in de prijslijst.

Scannen
Alle archiefstukken kunnen digitaal worden geleverd. Ze worden gescand, of, wanneer het materiaal daarvoor te kwetsbaar is, digitaal gefotografeerd. U krijgt het digitale bestand via WeTransfer toegestuurd. De prijslijst informeert u over de tarieven. Geef, indien bekend, bij uw bestelling de archiefcode en het inventarisnummer op van het te digitaliseren collectiestuk.

Afdrukken
Collectiestukken kunt u ook op posterformaat bestellen. Het digitale bestand wordt dan afgedrukt op hoogwaardig papier tot A0 formaat. U krijgt de afdruk in een stevige koker thuisgestuurd.

Voorwaarden
Het bestelde materiaal wordt geleverd na betaling van de bestelorder. Levering van het beeldmateriaal geschiedt binnen 20 werkdagen voor een normale bestelling en 10 dagen voor een spoedlevering. Betaling verloopt via een u toegezonden rekening.

Zelf reproducties maken in de studiezaal

Scannen en kopiëren
In het Study Centre kunt u zelf zwart-wit kopieën maken op A4 en A3 formaat. Het Study Centre beschikt tevens over een A4 scanner om zelf teksten en afbeeldingen te scannen en digitaal op te slaan op een externe drager (cd-rom of usb-stick). Archiefstukken als tekeningen, foto's en schetsen mag u niet zelf reproduceren, daarvoor dient u gebruik te maken van de Reproductieservice. Boeken, tijdschriften en foto's uit de fotodocumentatie kunt u wel zelf kopiëren en scannen.

Fotograferen
Het is toegestaan zelf (digitale) opnamen te maken van collectiestukken, mits u daarbij geen flitslicht gebruikt. Deze opnamen zijn bedoeld voor studiedoeleinden, niet voor publicatie. Om de collectie recht te doen, streven we naar een hoge kwaliteit reproducties in publicaties, zowel online als in print.

Auteursrecht en het gebruik van collectiemateriaal

De rechten op de stukken in de collectie liggen in de meeste gevallen bij Het Nieuwe Instituut: bij de overdracht van archieven verkrijgt Het Nieuwe Instituut tevens de exploitatierechten over het materiaal: het recht op beschikbaarstelling, openbaarmaking en vermenigvuldiging.

U bent vrij om de stukken te gebruiken voor werkstukken, op websites of in publicaties. Het Nieuwe Instituut brengt daarvoor geen extra kosten in rekening. Om recht te doen aan het afgebeelde werk vragen wij u wel om in een bijschrift of verantwoording maker en titel van het werk te vermelden, en de herkomst ervan (Collectie Het Nieuwe Instituut / Archiefcode, inventarisnummer).

Het auteursrecht ligt niet bij Het Nieuwe Instituut
In sommige gevallen ligt het auteursrecht bij andere partijen dan Het Nieuwe Instituut. Bij publicatie van dit materiaal moet dan toestemming gevraagd worden aan de rechthebbenden of gelden andere voorwaarden. Klanten van Het Nieuwe Instituut zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van rechten bij publicatie uit de collectie. Uiteraard informeren wij u graag over voorkomende rechtenkwesties.

Bij de overdracht van een archief aan Het Nieuwe Instituut verkrijgen wij niet de rechten op werk van derden, zoals fotografen. Bij publicatie van foto's moet daarom in veel gevallen toestemming gevraagd worden aan de fotograaf of de collectieve beheersorganisatie die de rechten van die fotograaf beheert, bijvoorbeeld het Nederlands Fotomuseum, het Maria Austria Instituut of het Nationaal Archief.

Heeft u vragen over auteursrecht en rechthebbenden? Of wilt u meer weten over de auteursrechtelijke status van een foto of tekening? Neem dan contact op met het Study Centre: 010-4401 270