Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Bibliotheek

Het Nieuwe Instituut verzamelt en beheert publicaties over Nederlandse en buitenlandse architectuur, stedenbouw en verwante onderwerpen zoals huisvesting, ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. De bouwkunst van de moderne tijd (vanaf de 19de eeuw) vormt het zwaartepunt van de collectie. Naast architectuur en stedenbouw verzamelt Het Nieuwe Instituut ook informatie over kunst, fotografie, digitale cultuur, vormgeving en maatschappelijke trends als globalisering, media, de netwerkmaatschappij en amusementsindustrie. Daarmee wil Het Nieuwe Instituut in een breed perspectief de ontwikkelingen volgen die van invloed zijn op de inrichting van de ruimte om ons heen.

De bibliotheekcollectie bestaat uit ongeveer 65.000 boeken en brochures en 1.300 tijdschrifttitels uit binnen- en buitenland, waarvan 40 lopende abonnementen. De collectie audiovisueel materiaal bevat ca. 550 videobanden, dvd's, cd's en cassettebandjes en is recent gedigitaliseerd. Het Nieuwe Instituut beschikt bovendien over een collectie zeldzame boeken en tijdschriften uit de 20e eeuw en folianten uit de 18de en 19de eeuw. De collectie groeit jaarlijks met ongeveer 10 meter; niet alleen door aankopen bij boekhandels en antiquariaten, maar ook door schenkingen van instellingen en particulieren, en door de verwerving van boekerijen die deel uitmaken van de nalatenschappen van Nederlandse architecten. In 2013, bij de overgang van het NAi naar Het Nieuwe Instituut, is het zwaartepunt van de acquisitie gehandhaafd op de onderwerpen architectuur en stedenbouw. De collectie vormt nog steeds een secundaire bron voor onderzoek, naast de primaire bron van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. In aanvulling hierop wordt er tevens geacquireerd voor de meerjarige onderzoekslijnen ‘De Dingen en de Materialen’, ‘Landschap en Interieur’ en de disciplines Design en Digitale Cultuur. Hierdoor sluit de opbouw van de bibliotheek stapsgewijs aan op de huidige opdracht van het instituut en kunnen zowel interne als externe onderzoekers beschikken over de achterliggende bronnen van de programmalijnen van Het Nieuwe Instituut.
 
Publicaties zijn ter inzage beschikbaar, maar worden niet uitgeleend.