Scroll en ontdek Collectie

Het Nieuwe Instituut beheert het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, met tekeningen, foto’s, affiches en maquettes uit de archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwers. Daarnaast is er een internationaal georiënteerde bibliotheek met boeken en tijdschriften over architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, interieur, kunst en design. De collectie is toegankelijk voor publiek en raadpleegbaar in het Study Centre.

Lees meer over het Rijksarchief

Geschiedenis van de collectie

De collectie van Het Nieuwe Instituut is veel ouder dan het instituut zelf. Al vanaf het einde van de negentiende eeuw werden architectuurtekeningen van vooraanstaande architecten verzameld, maar pas zo’n honderd jaar later werden die verzamelingen voor het eerst ondergebracht in een architectuurmuseum.

Architectenportretten

De collectie van Het Nieuwe Instituut bevat talloze foto’s van architecten. Achter de tekentafel, op studiereis, tijdens een lezing, op de bouwplaats, in vergadering, voor de klas, op vakantie of tijdens de lunch. Van snapshots tot formele portretten.

Archiefselectie Johannes Schwartz

Fotograaf Johannes Schwartz is gevraagd om uit de fotocollecties van het Rijksarchief een selectie te maken die iets vertelt over het soort culturele instelling dat Het Nieuwe Instituut wil zijn: discipline overstijgend, geworteld in onderzoek, met innovatie en representatie als leidende begrippen.

De collectie op Flickr Commons

Op Flickr Commons presenteert Het Nieuwe Instituut foto's, tekeningen en maquettes uit de collectie, vaak naar aanleiding van tentoonstellingen, lezingen of andere activiteiten. Flickr Commons biedt een platform voor erfgoed dat vrij gebruikt kan worden omdat het, voor zover bekend, geen auteursrechtelijke beperkingen kent.

2017
30
Mar

Wat is de stand in het land van archieven van kunstenaars, ontwerpers, verzamelaars, culturele instellingen en bedrijven? De Boekmanstichting, het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw/Het Nieuwe Instituut, DEN Kenniscentrum Digitaal Erfgoed, de Reinwardt Academie en het  RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis organiseren een debat op 30 maart 2017 waarin de stand van deze culturele archieven onder de loep wordt genomen.

Feminismen in de architectuur

Dwars door het archief, 06/04/17

Architectuur en interieur. Het verlangen naar stijl

Tentoonstelling in het kader van 100 jaar De Stijl, 10/06/17
at Gemeentemuseum Den Haag

Politieke macht

Ministerie van Ruimtelijke Zaken, 09/03/17

Squatting the Archive!

Dwars door het archief, 02/02/17